Суббореальне грунтоутворення

У зоні широколистяних лісів зональними є бурі і сірі лісові грунти. Ведучий грунтотворчий процес – гумусонакопичення, яке поєднується з підзолистим процесом. Сприятливі умови зволоження і достатня кількість кисню в грунті активізують життєдіяльність мікроорганізмів і визначають інтенсивний біологічний кругообіг.

У більш сухих умовах помірного пояса – лісостепах і степах формуються чорноземні і каштанові грунти. Чорноземами називають багаті темнофарбовані гумусом грунту, не мають ознак сучасного перезволоження, сформовані в плакорні умовах під багаторічною трав’янистою рослинністю в умовах непромивного режиму. Провідним процесом утворення чорноземів є гумусово-акумулятивний процес, в результаті якого утворюється темнокрашенний високобіогенний гумусово-акумулятивний горизонт з зернистою структурою і відносно високим вмістом гумусу гуматно-кальцієвого складу.

Каштанові грунти характерні для більш ксерофітних степів, з чітко вираженим недоліком вологи. Грунтоутворювального процес характеризується уповільненими темпами гумусообразования і слабкою промитий грунтів від карбонатів і легкорозчинних солей. Лужні метали, особливо натрій, входять в грунтовий поглинаючий комплекс, викликаючи їх солонцеватость.

Основні поняття: бурі і сірі лесниепочви, чорноземні і каштанові грунтів, гумусово-акумулятивний процес, солонцеватость.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Суббореальне грунтоутворення