Створення маркетингової інформаційної системи

Збір інформації

Система маркетингових досліджень, незважаючи на уявну простоту, є досить складним і вимагає великих витрат механізмом. Її створення в компанії проходить в кілька етапів.
Робота на першому етапі починається з того, що визначається, яка інформація і яким співробітникам необхідна. Для з’ясування доцільно залучати експертів – співробітників різних підрозділів, які володіють значним досвідом, які складуть список всіх даних про стан компанії і зовнішньому оточенні. У цьому випадку може бути корисна кілька модифікована модель рушійних сил Портера, яка допоможе отримати шість глобальних областей даних: “Споживачі”, “Конкуренти”, “Постачальники”, “Держава”, “Ринок” і “Компанія”. Кожна область ділиться на більш дрібні відповідно до моделі ланцюжка цінностей, тобто включає в себе блоки “Виробництво”, “Маркетинг товару”, “Логістика”, “Адміністрування / облік”, “Людські ресурси”, “Маркетинг”, “Продажі”.

Подальша обробка списку передбачає з’ясування таких питань:

    Область даних – глобальна категорія, до якої відносяться зібрані дані. Дані для аналізу – повний перелік даних, які необхідні. Адресати – перелік співробітників, яким повинні надаватися дані за результатами аналізу. Мета використання інформації – перелік рішень, які приймаються адресатами за підсумками аналізу.

Способи отримання і обробки інформації

Другий етап – це визначення способів отримання і обробки інформації, для чого необхідно з’ясувати:

    Джерела даних – перелік джерел (зовнішніх і внутрішніх), з яких виходять дані. Спосіб аналізу – операції, за допомогою яких проводиться аналіз отриманої інформації. Частота передачі інформації – періодичність, з якою результати аналізу надаються адресатам.

Особливу увагу потрібно звернути на те, одержання якої інформації буде здійснюватися за рахунок власних ресурсів, а яку доведеться шукати в зовнішніх джерелах. Це необхідно в подальшому при оптимізації роботи маркетингової інформаційної системи.
формалізація процедур

Третій етап – це формалізація процедур і запуск схеми, на якому визначається в якому вигляді дані потрібні адресатам і регламентується робота з їх збирання, обробки та передачі. Для цього з’ясовується:

Форма надання підсумкових даних – вид, в якому дані після аналізу надходять до адресата.

Регламентуючі документи – накази, посадові інструкції тощо, необхідні для збору, обробки даних і прийняття управлінських рішень.

Впровадження системи

На заключному етапі відбувається впровадження системи, яке багато в чому залежить від структури управління, існуючих процедур, корпоративної культури та інших індивідуальних особливостей компанії. В одних компаніях досить усного ознайомлення співробітників з новими формами збору інформації. В інших же доведеться видавати відповідні накази і проводити роз’яснювальні зборів.

Умови ефективної роботи системи

Ефективність роботи маркетингової інформаційної системи в компанії може забезпечити дотримання кількох умов.

Робота маркетингової інформаційної системи здійснюється силами всіх співробітників компанії, а не силами якогось одного підрозділу. Але при цьому необхідний єдиний центр (його роль зазвичай виконує відділ маркетингу), який контролює функціонування механізму і здійснює необхідну настройку.

Роботу маркетингової інформаційної системи необхідно контролювати на всіх рівнях: збір інформації, її обробку, а головне – процес прийняття і реалізації рішень. Це потрібно для того, щоб проведена робота не виявилася марною.

Маркетингова інформаційна система повинна розвиватися. Для цього за її роботою потрібно уважно стежити, вчасно припиняти роботу, користь від якої знижується, і починати збір нової інформації, в якій виникла потреба.

Інформацію, яку надає система, потрібно захищати від несанкціонованого доступу. Повністю уникнути витоку інформації не вдається ніколи, але її обсяг потрібно постаратися максимально скоротити.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Створення маркетингової інформаційної системи