Структура води і льоду

Біполярний будова молекул води сприяє утворенню водневих зв’язків (див. С. 14). При цьому кожна молекула проявляє властивості як донора, так і акцептора водню. Тому у води в рідкому стані багато молекули пов’язані між собою водневими “містками” (зв’язками) (1). причому утворюються асоціати перебувають у динамічній рівновазі. Часто утворюються тетраедричних структури, так звані “кластери” води (2). При зниженні температури частка кластерів зростає аж до початку кристалізації. При нормальному атмосферному тиску вода кристалізується при 0oC. при цьому більшість молекул води виявляються вбудованими в гексагональну решітку (3). Оскільки у твердому стані відстань між молекулами в середньому більше, ніж у рідині, густина льоду менше порівняно з щільністю води. Ця властивість води дуже важливо в екологічному відношенні хоча б тому, що взимку на поверхні водойм утворюється шар льоду і вони рідко промерзають до дна.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Структура води і льоду