Структура суспільства

Поняття соціальної структури суспільства – це сукупність різноманітних соціальних груп і відносини між ними, а також всередині них.

Поняття структури суспільства.

Поняття соціальної структури суспільства – це сукупність різноманітних соціальних груп і відносини між ними, а також всередині них. Соціальна група – це об’єднання людей за якоюсь певною ознакою, наприклад, за загальним інтересам або по спільній діяльності. Великі соціальні групи утворюють так звані шари, або прошарку суспільства.

Таким чином соціальна структура має на увазі під собою розшарування суспільства, ієрархію цих шарів та взаємовідносини між ними.

Матеріалістична теорія соціальної структури.

Матеріалістична теорія Карла Маркса вводить поняття класової структури. У кожному суспільстві є свій поділ на класи – великі соціальні групи, представники яких відрізняються по суспільному становищу та рівнем багатства. Приклади: раби й рабовласники в рабовласницькому суспільстві, феодали і селяни у феодальному ладі, буржуазія, робітники і селяни в капіталістичному суспільстві і т. д.

Ще одне поняття матеріалістичної теорії – стану. Стани – це прошарок суспільства, у членів якої – загальне правове положення, передається, як правило, у спадщину. Приклад: аристократія, духовенство, ремісники, селяни.

Стратификационная теорія.

Стратификационная теорія Сорокіна ділить суспільство на класи, як у Маркса, а на соціальні групи, страти. Причина виникнення цих прошарків – соціальна нерівність, що виникла із-за нерівномірного розподілу доходів, різного рівня освіти, соціального становища батьків. Ключове поняття стратификационной теорії – соціальна мобільність, – тут люди можуть переходити з однієї страти в іншу.

Існує три основних рівня стратифікації:

    Вищий (державні діячі, олігархи); Середній (середній і малий бізнес, інтелігенція, працівники високої кваліфікації з хорошим окладом); Нижчий (робочі середньої та низької кваліфікації, службовці і т. д.).

Соціальна мобільність у цієї теорії може бути горизонтальної та вертикальної. Горизонтальна мобільність – це перехід людини до іншої групи того ж рівня, наприклад, зміна роботи на аналогічну. Вертикальна мобільність – просування соціальними сходами вниз або вгору, зі зміною соціального стану, доходу, авторитету.

У процесі соціальної мобільності трапляються такі ситуації, коли одна людина, або ціла спільнота людей не може вписатися в будь-яку соціальну групу і виявляється поза якого-небудь соціального статусу. Таке явище називається маргінальністю. Маргінальність може призвести до падіння на соціальне дно, так і послужити потужним стимулом творчого, політичного, соціального розвитку з наступним заняттям вищого соціального статусу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Структура суспільства