Структура полісахаридів

Полісахариди, побудовані з моносахаридних ланок одного типу, називаються гомоглікани, а побудовані з різних моносахаридних ланок – гетероглікани. Обидва полімеру можуть бути лінійними або розгалуженими.

Як приклад розгалуженого гомоглікана тут представлений фрагмент молекули глікогену. Схожу будову має амилопектин, розгалужений компонент рослинного крохмалю (див. С. 48). Обидва полімеру побудовані в основному з залишків глюкози, пов’язаних в положенні α (1 → 4). B глікогені точки розгалуження розташовуються в середньому через кожні 8-10 залишків глюкози. Зв’язки в точках розгалуження знаходяться в положенні α (1 → 8), решта залишки бічного ланцюга пов’язані в положенні α (1 → 4). За рахунок цього утворюється розгалужена, деревоподібна структура, в якій є тільки одна аномерного ОН-група, тобто тільки один відновлюючий кінець (див. с. 158).

Складну структуру має лінійний гетероглікан муреин, який у якості структурного полісахариду надає міцність клітинних стінок бактерій. На схемі наведено тільки один сегмент цієї ниткоподібної молекули. У муреіна чергуються залишки двох різних моносахаридів, пов’язаних в положенні β (1 → 4): N-ацетилглюкозаміну (GlcNAc) і характерною для муреіна N-ацетилмурамовой кислоти (MurNAc). Остання є простим ефіром молочної кислоти з N-ацетилглюкозаміну. У клітинній стінці карбоксильная група молочної кислоти пов’язана амидной зв’язком з пептидом (на схемі показаний умовно), який з’єднує окремі ланцюги муреіна в тривимірну сітчасту структуру (на схемі не приведена).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Структура полісахаридів