Структура молекули ДНК

Молекула ДНК – це біополімер, в складі якого основним мономером або структурною одиницею є нуклеотид. Входять до складу нуклеотидів наступні компоненти: залишок фосфорної кислоти з’єднується з п’ятивуглецевим цукром – дезоксирибозою і вбудовується в азотистих основ. Між собою мономери об’єднуються в довгі ланцюги, утворюючи в кінцевому підсумку подвійні спіралі.

З’єднання спіралей один з одним відбувається за допомогою водневих зв’язків. Аденін з’єднується з тиміном двома, а цитозин з гуаніном – трьома водневими зв’язками. Азотистих основ, цукор і фосфатна група входять до складу нуклеотидів обов’язково.

Ширина молекули коливається від 2.2 до 2.4 нм, а довжина кожного мономера в ланцюжку дорівнює 0.33 нм.

Кожен ланцюжок дезоксирибонуклеїнової кислоти має певну спрямованість. Дві ланцюга, розташовані в протилежному напрямку, називаються антипаралельними.

Завдяки принципу комплементарності вся інформація, яка перебуває в одного ланцюга, дублюється і в інший. З’єднання аденіну і гуаніну – це пуринові основи, а тиміну з цитозином – піримідинові. При цьому необхідно знати, що в молекулі ДНК число пуринових підстав завжди дорівнює числу піримідинових.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Структура молекули ДНК