Структура і побудова матриці Ансоффа “товар/ринок”

Графічно (на папері, дошці або комп’ютері) матриця Ансоффа являє собою квадратну таблицю (власне те, що і називають матрицею). У цій матриці є дві осі:

    Горизонтальна – товари, що підрозділяються на “старі” і “нові”; Вертикальна – ринки, також ділені на “старі” і “нові”.

Ще раз звертаю Вашу увагу, що поняття “старий” і “новий” тут досить умовно. Старими продуктами і ринками вважаються ті, що вже існують на даний момент, ті з якими компанія має справу зараз. Нові, відповідно, це майбутні для компанії товари і ринки. Тобто, ті продукти, які вона потенційно може випускати, і ті ринки, яка вона потенційно може освоювати.

Таким чином, дві осі матриці Ансоффа ділять поле на 4 квадрати (квадранта), кожному з яких відповідає одна з 4-х можливих маркетингових стратегій:

    Стратегія проникнення на ринок (координати “старий товар/старий ринок”; Стратегія розвитку ринку (координати “старий товар/новий ринок”); Стратегія розвитку товару (координати “новий товар/старий ринок”); Стратегія диверсифікації (координати “новий товар/новий ринок”).

Як бачите, ці чотири стратегії охоплюють всі можливі комбінації “старих” і “нових” товарів і ринків. Розглянемо їх більш детально.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Структура і побудова матриці Ансоффа “товар/ринок”