Страхування відповідальності екологічно небезпечних підприємств

Страхування відповідальності екологічно небезпечних підприємств (екологічне страхування) – один з найбільш ефективних інструментів управління екологічними ризиками. Його об’єктом є відповідальність джерел підвищеного екологічного ризику за заподіяння економічних збитків третім особам у зв’язку з раптовим аварійним забрудненням навколишнього середовища.

Мета екологічного страхування – гарантія компенсації шкоди, завданої внаслідок забруднення довкілля аварійним (залповим) забрудненням та економічне стимулювання зниження ступеня ризику існуючих виробництв.

Екологічне страхування покликане вирішувати такі завдання:

    – Здійснення страхування відповідальності підприємств за збиток, що наноситься залповим забрудненням; – Накопичення коштів у резервних страхових фондах, необхідних для ліквідації наслідків і компенсації збитку; – Накопичення інформації, дослідження аварійних ситуацій, екологічний аудит, оперативний та постійний контроль екологічних результатів діяльності, оцінка екологічного ризику підприємств; – Стимулювання зниження екологічного ризику існуючих виробництв.

Коротко викладемо механізм дії екологічного страхування згідно з цією схемою. Екологічно небезпечне підприємство укладає договір із страховою компанією і сплачує їй страховий внесок (стрілка 1). Величина страхового внеску визначається рівнем екологічного ризику підприємства, т. Е. Масштабами і характером виробництва, місцем розташування, ступенем зносу обладнання, попередньої статистикою аварій та ін. У разі реалізації страхової події (аварійний викид, скидання шкідливих речовин і т. П.) Можливе заподіяння збитку третім особам (стрілка 2). В результаті жертви аварії подають в суд позов про відшкодування завданої шкоди джерелом впливу (стрілка 3). Підприємство згідно з договором страхування звертається до страхової компанії, яка компенсує збитки (частина збитку) за позовом (стрілка 4), якщо буде доведено, що викид (скидання) відбувся не навмисне.

Ефективність системи екологічного страхування обумовлена??взаємною зацікавленістю всіх трьох сторін. Потенційні жертви зацікавлені в гарантії відшкодування можливих збитків. Страхова компанія зацікавлена??в залученні страхувальників для формування страхового фонду та отримання прибутку. При цьому їй вигідно збільшення кількості страхувальників, що робить більш стабільним процес виплат за договорами страхування, а також зниження ризику аварій у своїх клієнтів (це призводить до зниження розміру страхових виплат). Рішення останнього завдання досягається шляхом контролю діяльності страхувальників та диференціації страхових тарифів залежно від їх рівня ризику. У свою чергу підприємства-джерела небезпеки зацікавлені в страхуванні, щоб не зазнати збитків у разі необхідності компенсації наслідків аварії. Крім того, вони будуть зацікавлені в зменшенні власного ризику, щоб платити страхові внески за зниженими тарифами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Страхування відповідальності екологічно небезпечних підприємств