Стояла я і слухала весну – Леся Українка (1871-1913) – Образне слово поетичного модернізму

***

Стояла я і слухала весну.

Весна мені багато говорила,

Співала пісню дзвінку, голосну,

То знов таємно-тихо шепотіла.

Вона мені співала про любов,

Про молодощі, радощі, надії,

Вона мені переспівала знов

Те, що давно мені співали мрії.

1895

Виявляємо літературну компетентність

1. Яке враження справила на вас поезія?

2. Якою у творі постає весна? Як сприймає її лірична героїня?

3. Які емоції охоплюють ліричну героїню?

4. Знайдіть у творі звукові образи. Поміркуйте, якого значення набуває в поезії образ пісні. Як цей образ пов’язаний з образами мрії, весни.

ГРОМАДЯНСЬКІ МОТИВИ (“СЛОВО, ЧОМУ ТИ НЕ ТВЕРДАЯ КРИЦЯ…”)

У збірці “Думи і мрії” помітне місце посідає цикл “Невільничі пісні”. Він з’явився, коли Лесю Українку по-справжньому захопила ідея громадської активності. У 1895 році вона надіслала до журналу “Народ” “Лист до товаришів” (лист не був опублікований через закриття видання). У зверненні поетеса писала: “Скажіть, мої товариші, чому не чутно вашого голосу, тим часом як усяка “темна сила” не боїться здіймати його прилюдно? Невже для нашої країни ще не настав час, щоб виявила себе сила світліша?”

Як протистояння “темної” і “світлої” сил трактує поетеса стан громадського життя, вона ж характеризує своє покоління як молодих ідеалістів, на долю яких випала особлива місія в боротьбі народу за свободу. За таких обставин та настроїв і постав цикл “Невільничі пісні”. Його основу склала тема лихоліття, що спіткало Україну.

Поезія “Слово, чому ти не твердая криця…” (1896) завершує й ніби підсумовує весь цикл. У ній переважає піднесено-оптимістична настроєва тональність. Мотив боротьби узгоджується з мотивом творчості, а символічний образ слова – зброї висувається на передній план.

Усвідомлюючи обмежені практичні можливості своєї творчості, героїня готова на все, аби підтримати “невідомих братів” у боротьбі з тиранією. За своїм змістом вірш сприймається як пристрасна поетична декларація призначення поета й поезії. Натхненне слово – “єдиная зброя” – теж здатне наближати перемогу над поневолювачами: “Месники дужі приймуть мою зброю, / Кинуться з нею одважно до бою… / Зброє моя, послужи воякам / Краще, ніж служиш ти хворим рукам!”

Поетеса була глибоко переконана в прийдешній перемозі “світлої” сили (“Брязне клинок об залізо кайданів, / Піде луна по твердинях тиранів…”), вона вірила, що сповнене громадянської енергії поетичне слово є ефективною зброєю в справедливій боротьбі людей за свою свободу.

Критик М. Драй-Хмара дуже високо оцінив вплив громадянської поезії Лесі Українки на читачів: “Це був той огонь, що мав спалити мури великої тюрми народів і разом з тим випекти старі, заіржавлені душі у покірних, затурканих і приголомшених невільників-рабів”.

Читацький практикум
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Стояла я і слухала весну – Леся Українка (1871-1913) – Образне слово поетичного модернізму