Стиль творчості Й. Ягелло. Причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору “Кава з кардамоном”, етапами еволюції Лінки та змінами ставлення до неї інших персонажів. Символізм назви твору – Польща – СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання життя та проблематики творчості Й. Ягелло, змісту її роману “Кава з кардамоном”; розуміння символізму назви твору; навички сприймання інформації на слух; уміння характеризувати образи героїв літературного твору; культуру мовлення; аналітичне мислення; творчі здібності; любов до мистецтва; естетичний смак); Ключові(уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; уміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки; комунікативну: навички роботи в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння самостійно опрацьовувати інформацію та презентувати її; уміння формулювати, висловлювати й обстоювати свою думку; здоров’язбережну: розуміння цінності життя й добрих родинних взаємин; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: підліткова повість, детектив, інтерв’ю, нонконформізм.

Обладнання: портрет Й. Ягелло, видання її творів, ілюстрації до них.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Сьогодні ми перегортаємо останні сторінки “Кави з кардамоном”, але з Халіною не прощаємося, адже цей роман має продовження. Ми стали свідками того, як упродовж року Ліна змінювалася, як перетворювалась із дівчинки-підлітка на дівчину зі сформованим характером, як вона дорослішала, стикаючись із загадками та труднощами.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(Охочі зачитують свої листи до Лінки.)

2. Усне словесне малювання

· Розкажіть про героя роману Й. Ягелло “Кава з кардамоном”, який найбільше запам’ятався.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналіз образів героїв літературного твору

· Порівняйте етапи становлення характеру й уподобань Халіни. Хто впливав на ці зміни?

2. Постановка й розв’язання проблемного питання (запис до зошитів)

· Як ви вважаєте, чому роман Й. Ягелло має назву “Кава з кардамоном”? У чому полягає символізм цієї назви?

3. Творча робота (за випереджальним домашнім завданням)

(Двоє учнів інсценують інтерв’ю перекладачки Б. Антоняк із письменницею Й. Ягелло.)

4. Слово вчителя

– У тексті роману Й. Ягелло “Кава з кардамоном” можна простежити певні тенденції. Наприклад, поняття Нонконформізм, яке ввів у літературу американський письменник Джером Девід Селінджер у романі “Ловець у житі”: по суті, Лінка Йоанни Ягелло, як і Голден Колфілд Селінджера, бунтує та висловлює власний протест проти аморального й бездушного світу дорослих.

5. Словникова робота (запис до зошитів)

Нонконформізм (від латин. Non – ні, немає і Conformis – подібний, згодний) – готовність, попри жодні обставини, діяти всупереч думці й позиції більшості співтовариства, обстоювати протилежну точку зору; здатність опиратися тиску групи, думати й діяти по-своєму.

Високий нонконформізм – риса, притаманна інтелектуальним, упевненим у собі та стійким до стресів людям. Подеколи це просто прагнення чинити наперекір усьому.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

2. Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення: “роман “Кава з кардамоном” спонукав мене замислитися про…”.

3. Усне словесне малювання

· Якою ви уявляєте польську письменницю Йоанну Ягелло та героїв її твору “Кава з кардамоном”?

4. Інтерактивний прийом “Обмін думками”

· Чи рекомендуватимете ви своїм дітям та онукам прочитати “Каву з кардамоном”? чому?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Інтерактивний прийом “Незавершене речення”

· Завершіть речення:

■ “Мені вже було відомо…”;

■ “Проте я навіть не здогадувався (не здогадувалася), що…”;

■ “Відтепер я знатиму про…”.

2. Інтерактивний прийом “Однією фразою…”

· Однією фразою по черзі підбийте підсумок уроку.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: опрацювати матеріал уроку за підручником та опорним конспектом, підготуватися до уроку позакласного читання (прочитати роман “Ловець у житі” Дж. Д. Селінджера).

Випереджальне (Індивідуальне; 1-2 учні): підготувати повідомлення про життя та творчість Дж. Д. Селінджера.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Стиль творчості Й. Ягелло. Причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору “Кава з кардамоном”, етапами еволюції Лінки та змінами ставлення до неї інших персонажів. Символізм назви твору – Польща – СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ