Стійкість до бойового стресу

Наявність і вираженість необхідних професійно важливих якостей у військовослужбовців, одним з яких є хороший рівень стійкості до бойового стресу (УБС), багато в чому визначає ступінь боєздатності частин і підрозділів в цілому. Стійкість до бойового стресу визначається сукупністю позитивних особистісних якостей і антістрессорних навичок. Для прогнозування УБС військовослужбовців використовуються: експертні оцінки командирів підрозділів; методи оцінки нервово-психічної стійкості та інших психологічних особливостей особистості; оцінка функціонального стану, резервних можливостей організму і фізичної підготовленості військовослужбовців; аналіз інших якостей, що впливають на успішність професійної діяльності в бойовій обстановці. За результатами психофізіологічного обстеження всі військовослужбовці розподіляються на три групи:
– 1-й рівень стійкості до бойового стресу (хороша УБС);
– 2-й рівень стійкості до бойового стресу (задовільна УБС);
– Третій рівень стійкості до бойового стресу (незадовільна УБС).
Військовослужбовці з хорошим рівнем УБС відрізняються кращими показниками фізичної підготовки, більш високими значеннями нервово-психічної стійкості, комунікативними і моральними якостями особистості, меншою вираженістю особистісних акцентуацій, позитивним социометрическим індексом, хорошим рівнем резервних можливостей кардіореспіраторної системи організму. Вони пред’являють мінімум скарг на стан здоров’я і швидше адаптуються в бойовій обстановці.
Військовослужбовці, які мають задовільний рівень УБС, зазвичай характеризуються прикордонними показниками функціонального стану організму. Для досягнення високої бойової ефективності військовослужбовцям, які належать до цієї категорії, потрібно більш тривалий час для адаптації до бойових умов і, як правило, проведення спеціальних заходів психологічної (психофізіологічної) корекції. Військовослужбовців цієї групи рекомендується використовувати в підрозділах підтримки до тих пір, поки у них не настане повна адаптація до бойової обстановки.
Для військовослужбовців з незадовільним рівнем УБС характерні: висока вираженість іпохондричних, депресивних, істероїдних та інших акцентуйованих рис особистості; незадовільне або задовільна нервово-психічна стійкість (НПУ); незадовільні показники фізичної підготовленості і витривалості; недостатнє функціональний стан і резервні можливості організму. Відзначається зниження професійної успішності та адаптаційних можливостей. Крім проведення спеціальних заходів психологічної (психофізіологічної) корекції, військовослужбовцям з даним рівнем УБС, при наявності скарг на стан здоров’я, можуть призначатися табельні фармакологічні засоби.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Стійкість до бойового стресу