Способи розмноження грибів

У грибів розрізняють безстатеве і статеве розмноження, останнє притаманне тільки вищим грибам. При безстатевому розмноженні можливі процеси брунькування (характерні для дріжджоподібних грибів) і спорообразования. Дочірні клітини утворюються під час брунькування дріжджів, називають бластоспорамі. Серед суперечка безстатевого розмноження розрізняють екзо-і ендоспори.

Екзоспори (конідії) утворюються на термінальних ниткоподібних відростках спеціалізованих гіф – конидиеносцев, наприклад, у цвілевих грибів. За розмірами розрізняють мікро-і макроконідіі. Серед конідій особливо виділяють алейріі, при їх формуванні міцелій стає нежиттєздатним, так як вся протоплазма клітин йде на формування спор.
Ендоспори безстатевого розмноження утворюються всередині клітини гриба. Їх різновиди досить численні. Так, до ендоспори відносять:
артроспори,
хламідоспори,
спорангіоспори,
ондіі та інші.
Артроспори утворюються при фрагментації решт гіф багатоклітинного гриба, хламідоспори можуть утворювати і дріжджі, і багатоклітинні гриби. Ці суперечки характеризуються утворенням потовщених оболонок.
Спорангіоспори дозрівають в особливих утвореннях – спорангіях. Спорангии являють собою колбовідние або кулясті здуття спеціалізованих гіф багатоклітинного гриба, званих спорангіоносцамі.
Ондіі – дуже дрібні зерна-спори, що утворюються при фрагментації будь гіфи багатоклітинного гриба.
У вищих багатоклітинних грибів розрізняють чоловічі і жіночі гіфи, що позначаються як F + і F. Поряд з безстатевим розмноженням, для них характерно статеве розмноження. У цьому випадку процес спороутворення йде після злиття чоловічої та жіночої гіфи. Серед суперечка статевого розмноження грибів розрізняють:
зігоспори,
ооспори,
аскоспори,
базидіоспори.
Зігоспори утворюються в результаті мейозу зовні однакових гіф, а ооспори – після злиття зовні різних гіф.

Аскоспори притаманні тільки одному класу вищих грибів – аскоміцети. Для них характерне утворення спор після злиття статевих гіф і процесу мейозу в особливих умістищах – сумках (асках).
Базидіоспори притаманні вищим грибам з класу базидіоміцетів, особливість їх утворення полягає в тому, що процеси злиття статевих гіф, мейоз і подальше дозрівання йдуть тільки в підставі міцелію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Способи розмноження грибів