Способи отримання алюмінію

Алюміній утворює міцну хімічний зв’язок з киснем. Тому традиційні способи отримання алюмінію відновленням з оксиду протікають вимагають великих витрат енергії. Для промислового отримання алюмінію використовують процес Холла-Еру.

Для зниження температури плавлення оксид алюмінію розчиняють в розплавленому кріоліті (при температурі 960-970оС) Na3AlF6, а потім піддав електролізу з вуглецевими електродами. При розчиненні в розплаві кріоліту оксид алюмінію розпадається на іони:

Al2O3 → Al3 + + AlO33-

На катоді відбувається відновлення іонів алюмінію:

К: Al3 + + 3e → Al0

На аноді відбувається окислення алюмінат-іонів:

А: 4AlO33- – 12e → 2Al2O3 + 3O2

Сумарне рівняння електролізу розплаву оксиду алюмінію:

2Al2O3 → 4Al + 3O2

Лабораторний спосіб отримання алюмінію полягає у відновленні алюмінію з безводного хлориду алюмінію металевим калієм:

AlCl3 + 3K → 4Al + 3KCl


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Способи отримання алюмінію