Сполуки миш’яку

При розчиненні у воді мишьяковістого ангідриду утворюється ортомишьяковістая, або миш’яковиста кислота:
As2O3 + 3Н2O = 2H3AsO3
Це слабка кислота, відома лише у водних розчинах. Миш’яковиста кислота амфотерна. Вона може диссоциировать двояко:
3Н + + AsO33- ⇄ H3AsO3 ⇄ As3 + + 3ОН-
у лужному середовищі в кислому середовищі
Ортомишьяковістая кислота дуже легко розкладається з утворенням більш стійкою метамишьяковістой кислоти:
H3AsO3 = HAsO2 + Н2O
Ортомишьяковістая кислота є хорошим відновником. Солі мишьяковистих кислот називаються Арсеніти.

Оксид As2O5 – миш’яковий ангідрид – не утворюється при безпосередній взаємодії миш’яку з киснем, а виходить тільки непрямим шляхом. Йому відповідає миш’якових кислота H3AsO4, що проявляє типові властивості кислот.
Миш’якова кислота – кислота середньої сили. Це тверде, дуже схоже за властивостями з фосфорною кислотою з’єднання.
Солі миш’якової кислоти, що носять назву арсенатів, особливого практичного інтересу не представляють.
Водневе з’єднання миш’яку – миш’яковистий водень (арсин) AsH3 – нестійке з’єднання з часниковим запахом, вкрай отруйна. У ньому миш’як проявляє негативнувалентність, рівну -3. Арсин не можна отримати безпосереднім синтезом; його отримують лише непрямим шляхом, наприклад при відновленні воднем у момент виділення білого миш’яку:
As2O3 + 6Zn + 6H2SO4 = 2AsH3 + 6ZnSO4 + 3H2O
Всі сполуки миш’яку вельми отруйні. Смертельна для людини доза 0,1 г As2O3. Отруєння миш’яком виражається в розладі нервової системи, загальної слабкості, явищах паралічу, в результаті яких може настати смерть. При більш слабких отруєннях через деякий час з’являються блювота, пронос і сильні болі в животі. У гострих випадках для лікування рекомендується введення під шкіру апоморфіну, а в якості протиотрути – свіжоприготована суміш паленої магнезії і гідроокису заліза, добре збовтати в розчині сульфату окисного заліза Fe2 (SО) 3. Рекомендується давати по чайній ложці через кожні 10 хвилин. Гранично допустима концентрація миш’яку в повітрі 0,003 мг / л.

Сполуки миш’яку застосовуються при виробленні шкір, хутра. Особливо широко їх використовують у сільському господарстві для боротьби зі шкідниками. У медицині миш’як застосовується у вигляді арсенату натрію Na2HAsО4 і арсенита калію KAsО2. Миш’як входить до складу лікувального препарату новарсенола. В якості мікроелемента миш’як стимулює життєдіяльність тварин і людини і завжди міститься в незначній кількості в сечі і тканинах тварин і рослин.
Миш’як у вільному стані додають у деякі сплави для додання їм твердості, стійкості до окислення і інших властивостей.

■ 63. Напишіть в молекулярній та іонних формах рівняння реакцій миш’яковистою кислоти: а) з соляною кислотою; б) з їдким натром.
64. Яке фізіологічна дія сполук миш’яку?
65. Де застосовуються сполуки миш’яку? (Див. Відповідь)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Сполуки миш’яку