Список рекомендованої літератури

1. Бєлаш Г. О. Історія античної літератури : навч. посібник / Г. О. Бєлаш. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 236 с.

2. Султанов Ю. І. У світі античної літератури. Давньоримська література, література стародавнього Риму : посібник для вчителя / Ю. І. Султанов. – Харків: ТОВ “Веста”; Вид-во “Ранок”, 2002. – 112 с.

3. Давньоримська література : у 2 кн. – Київ: Грамота, 2005. – Кн. 1. – 472 с.

4. Давньоримська література : у 2 кн. – Київ: Грамота, 2005. – Кн. 2. – 576 с.

5. Пащенко В. І. Антична література: підручник / В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко. – Київ: Либідь, 2001. – 718 с.

6. Підлісна І. Н. Антична література: навч. посібник / І. Н. Підлісна. – Київ: Вища школа, 1992. – 255 с.

7. Підлісна Г. І. Антична література для всіх і для кожного / Г. І. Підлісна. – Київ: Техніка, 2004. – 384 с.

8. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції / М. А. Кун. – Тернопіль, 1993. – 416 с.

9. Словник античної міфології. – Київ: Наук. думка, 1989. – 240 с.

10. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження: навч. посібник / Г. Й. Давиденко, А. Л. Акуленко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 248 с.

11. Шаповалова М. С. Історія зарубіжної літератури / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. – Львів: Світ, 1993. – 311 с.

12. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття: навч. посібник / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 292 с.

13. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: навч. посібник / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с.

14. Шаповалова М. С. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження: підручник / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. – Київ: Знання, 2011. – 476 с.

15. Історія зарубіжної літератури ХХ ст.: навч. посібник / В. І. Кузьменко, О. О. Грачковська, М. В. Кузьменко та ін. – Київ: ВЦ “Академія”, 2010. – 496 с.

16. Мізін К. І. Історія німецької літератури: від початків до сьогодення: навч. посібник для студентів-германістів / К. І. Мізін. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 336 с.

17. Наливайко Д. С. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму / Д. С. Наливайко, К. О. Шахова. – Київ: Заповіт, 1997. – 464 с.

18. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя: історико-естетичний нарис / Б. Б. Шалагінов. – Київ: КМ “Академія”, 2004. – 360 с.

19. Історія новітньої зарубіжної літератури: навч. посібник / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка, Н. І. Гричаник та ін. – Київ: Центр навчальної літератури, 2008. – 244 с.

20. Усі зарубіжні письменники / упоряд. О. Д. Міхільов та ін. – Харків: Торсінг-плюс, 2006. – 384 с.

21. Зарубіжні письменники: енциклопедичний довідник: у 2 т. Т. 1 (А – К). – Тернопіль: Богдан, 2005. – 823 с.

22. Зарубіжні письменники: енциклопедичний довідник: у 2 т. Т. 2 (Л – Я). – Тернопіль: Богдан, 2006. – 863 с.

23. Удовиченко Л. М. Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Л. М. Удовиченко. – Київ: Видавничий дім “Освіта”, 2012. – 144 с.

24. Павличко С. Д. Зарубіжна література: Дослідження та критичні статті / С. Д. Павличко. – Київ: Основи, 2001. – 559 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Список рекомендованої літератури