Специфіка переходу від романтизму до реалізму. Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор Амадей Гофман Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер. Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму: віхи мистецького шляху – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання понять пізній романтизм, романтична лірика; розуміння особливостей соціально-політичного становища у Європі порубіжжя XVIII-XIX ст., що сприяли переходу від романтизму до реалізму; уміння визначати ознаки романтизму й реалізму; навички конспектування; читацький інтерес; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність; комунікативну: навички спілкування в колективі; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрети відомих митців-романтиків, висловлювання романтиків, видання творів Е. Т. А. Гофмана, ілюстрації до них, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Аналіз та коментування контрольної роботи

2. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає із повідомленням “Соціально-політичне становище в Європі на порубіжжі ХVІІІ-ХІХ ст.”.)

3. Евристична бесіда

· Назва культурного руху та провідного напряму в літературі І половини ХІХ ст. в Європі.

· Якою є узагальнена сутність романтизму?

· До якої доби звертались романтики в пошуках естетичного ідеалу?

· Назвіть ознаки романтизму. (1) Заперечення раціоналізму, що панував у добу Просвітництва, культ почуттів людини; 2) увага до особистості, її індивідуальних рис; 3) провідні мотиви – самотність, світова скорбота (національна туга) та романтичний бунт і нескореність; 4) історизм творів і захоплення фольклором).

· Яких авторів-романтиків ви знаєте?

· На що була спрямована література “революційного” ХІХ ст.?

4. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає із повідомленням “Німеччина помежів’‎я XVIII-ХІХ ст.”.)

IІI. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Ми продовжуємо подорож у часі та просторі, і наступні наші заняття присвячені добі романтизму та її взаємодії з реалізмом у літературі ХІХ ст. Романтизм у мистецтві виявив себе в найрізноманітніших формах та образах – від гордого самотнього бунтівника до їдкої сатиричної карикатури на людину чи явище, від героя цілком реалістичного до фантастичної істоти. Зрозуміти цю суперечливу епоху та романтизм як мистецьке явище, риси якого знаходимо і в сучасній літературі, допоможе знайомство з кращими романтично-реалістичними творами

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

– Теорію романтизму започаткували діячі німецької культури Новаліс (1772-1801), Фрідріх Шлегель (1772-1829) та Август Шлегель (1767-1845). Романтизм у Німеччині склався раніше за інші країни й розвивався практично без упливу літератур інших країн – навпаки, сам значно вплинув на них. Німецькі романтики сприймали лозунги французьких революціонерів не як політичні, а як загальнолюдські та філософські.

2. Робота з підручником (запис до зошитів)

· Опрацюйте за підручником відповідний матеріал та заповніть стовпці таблиці “Етапи розвитку романтизму в Німеччині”.

Очікуваний результат

Етапи розвитку романтизму в Німеччині

Етапи

Тематика, проблематика, художні особливості

Жанри

Представники

1-й етап. Ранній (енський; 1796-1806)

– Ідеалізація далекого минулого (Середньовіччя), віддаленість від проблем сучасності,

– звернення до внутрішнього світу людини, до естетичних проблем

Міф, казка, легенда, переказ

Поет і прозаїк Новаліс (Фрідріх фон Гарденберг), драматург Людвіг Йоганн Тік, філософ Йоганн Готліб Фіхте, брати Фрідріх та Август Шлегелі

2-й етап. Гейдельберзький (1806-1825)

Вивчення й збирання німецького фольклору; відчуття трагічності буття втілювалося у фантастиці, ворожій особистості

Казка, інші різновиди фольклору

Клеменс Брентано, Людвіг Йоахім фон Арнім, брати Якоб і Вільгельм Грімми

3-й етап. Швабська школа романтиків (1815-1830)

Різка сатира на сучасне митцям суспільство, поєднання гротеску та фантастики

Фантастична повість-казка, лірика

Ернст Теодор Амадей Гофман

4-й етап. Пізній романтизм

Значна кількість літературних угруповань. Звернення до сучасності

Громадсько-політична лірика

Генріх Гейне

3. Слово вчителя

– Після Німеччини майже всі країни Європи складають іспит на романтизм як на форму звернення до внутрішнього духовного світу людини, протиставляючи його реальній дійсності, що, на думку романтиків, не відповідала вічним ідеалам. До 1820 року романтизм переважно розвивався в німецькій та англійській (Кітс, Шеллі, Байрон) літературах, а пізніше – у літературі й мистецтві Італії, Франції та решти країн.

4. Практична робота (у парах; запис до зошитів)

· Опрацюйте статтю підручника про життя та творчість Е. Т. А. Гофмана. Заповніть паспорт-характеристику за біографією письменника.

Очікуваний результат

Паспорт-характеристика Е. Т. А. Гофмана

Ім’‎я

Ернст Теодор Амадей Гофман

Роки життя

1776-1822

Місце народження

Кенігсберг (тодішня Прусія, нині Калінінград)

Батьки

Батько: Крістоф Людвіг Гофман. Мати: Луїза Альбертина Дерфер

Навчання

Реформаторська школа в Кенігсберзі, юридичний факультет Кенігсберзького університету

Сімейний стан

Одружений із Михалиною Рорер-Тищинською, мав дочку Цецилію

Фах; захоплення

Юрист; композитор, диригент, художник, письменник

Основні твори

“Нічні оповідання”, “Люцинда”, “Маска”, “Лускунчик і Мишачий король”, “Життєві погляди кота Мурра…”, “Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер”, “Володар бліх…”, “Золотий горнець”

· Які факти біографії Гофмана вам найбільше запам’‎ятались?

5. Слово вчителя

– Саме завдяки літературній творчості Гофман зажив світової слави. Більшість його оповідань та повістей і навіть один роман мають казковий сюжет: у них поруч із людьми співіснують феї, чаклуни, добрі й лихі духи. Ці казкові істоти живуть у творах Гофмана за власними законами, а іноді й за несправедливими й підступними людськими законами, що служать не добру, а злу. Письменник дотепно висміює і такі закони, і тих, хто їх запроваджує.

1819 року вийшла друком казка-новела “Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер”, де у жанрі казки приховано гостру соціальну сатиру, а для перемоги добра у справу мусять втрутитися добрі чарівники. В уславленій казці про малого Цахеса митець майстерно змалював соціальний механізм закону відчуження – привласнення реальних заслуг тими, кому вони не належать.

· Що ви очікуєте від прочитання казки-новели “Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер”?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Складання сенкана

· Складіть сенкан “Е. Т. А. Гофман”.

Очікуваний результат

Гофман.

Таємничий, обдарований.

Страждав, захоплювався, кохав.

Політ птаха, безжально обірваний.

Талант

2. Інтерактивна вправа “Мікрофон”

· Продовжте речення: “Найцікавішим для мене сьогодні було…”.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати твір Е. Т. А. Гофмана “Крихітка Цахес…”, заповнюючи стовпці “Щоденника подвійних нотаток”.

Методичний коментар. Методика “Щоденник подвійних нотаток” допомагає читачеві пов’‎язати текст із власним досвідом та допитливістю. Зошит поділяють на два стовпці. До першого занотовують цитати, що найбільше вразили у літературному творі, до другого – власні міркування стосовно кожної цитати.

Фраза з тексту

Мої міркування

1.

1.

2.

2.

3.

3.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Специфіка переходу від романтизму до реалізму. Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор Амадей Гофман Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер. Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму: віхи мистецького шляху – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ