СОНЕТ 11 – Данте Аліг’єрі (1265-1321) – ГЕРОЇЧНИЙ ФРАНЦУЗЬКИЙ ЕПОС – ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

В своїх очах вона несе Кохання, –

На кого гляне, ощасливить вмить;

Як десь іде, за нею всяк спішить,

Тріпоче серце від її вітання.

Він блідне, никне, множачи зітхання,

Спокутуючи гріх свій самохіть.

Гординя й гнів од неї геть біжить.

О донни, як їй скласти прославляння?

Хто чув її, – смиренність дум свята

Проймає в того серце добротливо.

Хто стрів її, той втішений сповна.

Коли ж іще й всміхається вона,

Марніє розум і мовчать уста.

Таке-бо це нове й прекрасне диво.

Переклад з італійської Миколи Бажана

Ne li occhi porta la mia donna Amore,

Per che si fa gentil ciт ch’‎ ella mira;

Ov’‎ ella passa, ogni uom vкr lei si gira,

E cui saluta fa tremar lo core,

Sн che, bassando il viso, tutto ismore,

E d’‎ogni suo difetto allor sospira:

Fugge dinanzi a lei superbia ed ira.

Aiutatemi, donne, farle onore.

Ogne dolcezza, ogne pensero umile

Nasce nel core a chi parlar la sente;

Ond’‎ и laudato chi prima la vide.

Quel ch’‎ ella par quand’‎ un poco sorride,

Non si puт dire nй tenere a mente,

Sh и novo miracolo e gentile.

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ. ТЕРЦЕТ. КАТРЕН

Терце́т – тривірш; особлива форма віршової строфи, яку вперше застосував Дайте Аліг’‎єрі у своїй поемі “Божественна комедія”. Терцет складається з 3 віршорядків і в перекладі з італійської означає третя рима. Цю трирядкову строфу й трикратну риму Дайте використав тому, що особливого значення надавав числу 3.

Терцет може мати римування в різних комбінаціях: ААА БББ ВВВ або АБА БВБ ВГВ ГДГ і т. д.

Прикладом використання терцету є “Божественна комедія” Дайте:

I – На півшляху свого земного світу

А

II – Я трапив у похмурий ліс густий,

Б

III – Бо стежку втратив, млою оповиту.

А

I – О, де візьму снаги розповісти

Б

II – Про ліс листатий цей, суворий, дикий,

В

III – Бо жах від згадки почина рости!

Б

I – Над смерть страшну гіркіший він, великий, –

В

II – Але за благо те, що там знайшов,

Г

III – Повім про все, що в пам’‎ять взяв навіки.

В

I – Недобре тямлю, як постав цей схов,

Г

II – Бо сонність так оволоділа мною,

Д

III – Що з певної дороги я зійшов.

Г

До терцету поети звертаються доволі рідко, проте серед тих, хто використовував цю трирядкову строфу, були Джордж Гордон Байрон, Олександр Пушкін, Іван Франко, Павло Тичина.

У сонетах поряд із терцетами використовували катре́ни – чотиривірші, тобто 4 заримовані віршорядки. Така будова строфи є найбільш поширеною, її витоки губляться у давніх народних піснях.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Готуємося до роботи з твором

Що вам відомо про життя видатного італійського поета Данте Аліг’‎єрї? Як політичне протистояння у Флоренції вплинуло на долю Данте? Чому Данте називають основоположником італійської національної літератури? У чому полягає значення творчості Данте Аліг’‎єрі в історії європейської культури? Які події лягли в основу книги Данте “Нове життя”? Розкажіть, що ви знаєте про Беатріче.

Працюємо над текстом твору

Виразно прочитайте сонет 11. Як впливають на навколишніх лише вигляд і голос жінки? Знайдіть у тексті сонета цитати на підтвердження своєї думки. Яким є ставлення Поета до Беатріче? Данте сприймає свою кохану як земну жінку, у якої можуть бути звичайні людські вади, чи ідеалізує її? Відповідь обгрунтуйте.

Узагальнюємо і підсумовуємо

Доведіть, що в центрі уваги Поета – високе почуття, здатне облагородити людину. У чому полягає особливість сприймання жінки і кохання в сонеті Данте та в ідеології Середньовіччя? Доведіть, що поет схиляється перед своєю Прекрасною Дамою, як перед святою. Поясніть значення слова обожнювання. Визначте тему та ідею сонета 11.

Пов’‎язуємо новий матеріал із вивченим раніше

Згадайте з вивченого у 5 класі, які твори ми називаємо віршами. У чому відмінність між віршовою і прозовою мовою? Згадайте назви ліричних творів, які ви вивчали на уроках зарубіжної літератури у попередніх класах. Ліричні твори яких поетів були присвячені темі кохання (7 клас)?

Застосовуємо теоретичні поняття

Поясніть, що таке терцет. Знайдіть у сонеті “В своїх очах вона несе Кохання…” приклади терцетів. Згадайте вивчені вами вірші, в яких використаний катрен. Знайдіть у сонеті Данте катрени.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

СОНЕТ 11 – Данте Аліг’єрі (1265-1321) – ГЕРОЇЧНИЙ ФРАНЦУЗЬКИЙ ЕПОС – ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ