Соціально-економічний і політичний розвиток СРСР

До кінця 30-х років радянське суспільство повинно було вирішити ще ряд проблем економічного, соціального та політичного розвитку. Необхідно було зміцнювати й удосконалювати соціалістичні відносини в селі. У 1937 р в країні налічувалося близько 10 млн. Селян-одноосібників і некооперованих кустарів. У 1939-1940 рр. до складу СРСР увійшли території з населенням в 23 млн. чоловік. На цих територіях почався процес соціалістичних перетворень.

Незважаючи на швидкий розвиток радянської економіки, рівень виробництва в країні не забезпечував повного задоволення зростаючих матеріальних і культурних потреб трудящих. Загроза військового нападу імперіалістів змушувала Радянський Союз витрачати значні кошти на потреби оборони.

Перемога соціалізму в СРСР до кінця 30-х років не була остаточною. СРСР був єдиною соціалістичною країною в світі і не був застрахований від іноземної військової інтервенції і реставрації таким шляхом капіталізму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Соціально-економічний і політичний розвиток СРСР