Соціальні очікування і вибір шляху

Як тільки виникає критична ситуація, що вимагає оптимального вибору – не просто найкоротшого маршруту, а доленосного стратегічного напрямку на перспективу, з’являється проблема: “Quo vadis?” (Лат.), Або “Камо грядеши?” (Ст. – Слав.). Невипадково в ньому міститься рефлексивна тріада: “Хто ми? Звідки? Куди йдемо? “Розглянемо цю проблему на прикладі книги С. Г. Кара-Мурза та С. Г. Мусієнко” Куди йдемо? Білорусь. Росія. Україна [391]. Автори в назві книги залишили лише останнє питання, справедливо вважаючи, що відповіді на два перших є. “Незважаючи на кон’юнктурні розбіжності і конфлікти, – пишуть вони, – народи наших країн пов’язані історичною долею, загальним культурним ядром, взаєморозумінням на рівні масової буденної свідомості і тісним переплетінням господарських систем” [392]. Звідси і головне завдання книги – внести “скромний внесок в освоєння досвіду один одного”.
Дійсно, хіба це не парадокс, що брати-слов’яни в інноваційних пошуках не тільки технологій, але і гуманітарних цінностей, освітніх програм (про ТБ і рекламі і говорити нічого), рецептів соціальних реформ, навіть політичних ідей звертаються до кого завгодно, але тільки не один до одного. Правда, останнім часом дещо з досвіду Білорусі все-таки переймається, нехай і якось сором’язливо, без посилань. Проте російські та українські політики вже спокійно говорять про вертикаль влади, про державне регулювання соціального розшарування, зайнятості та ін. Білорусь також асимілює досвід сусідів, особливо в розвитку підприємництва та деяких видів послуг, досягнень в галузі культури та освіти і, звичайно, технологічних інновацій.
Автори називають книгу білої, оскільки в ній представлені фактичні відомості, а не думки і оцінки дійсності. Немає в ній і прямої відповіді на поставлене запитання і навіть обговорення переваг або недоліків соціально-економічних моделей розвитку, які “в Білорусі, Росії та на Україні сильно розрізняються”. Право аргументувати і доводити надано офіційною статистикою, таблицями і графіками, що відображає тенденції змін. Як сказав відомий англійський дослідник П. Спрент, “статистичні дані – це числа, які мають сенс”. Ось цей об’єктивний сенс і розкривається в рецензованої роботі на прикладі галузей, що складають основу життєзабезпечення населення Білорусі, Росії та України. В аналізі використовуються головним чином натуральні показники, а не розрахунково-вартісні, які, як наголошується, схильні до впливу з боку понятійного апарату прийнятої економічної теорії та експертних оцінок. За точку відліку взято початок 1990-х років, коли колишні радянські республіки стали самостійними суверенними державами. Кожна з країн пішла своїм шляхом не тільки в силу наявних можливостей (ресурси, кадри, міжнародне становище і т. Д.), Але і під впливом рекомендацій вітчизняних і зарубіжних аналітиків. Те, що вдалося уникнути громадянської війни або міжкраїнових розборок, можна віднести до глибокої взаємної емпатії, що грунтується на єдності християнської віри, досвіді спільного навчання, роботи, служби і не в останню чергу – на мільйонах міжнаціональних шлюбів. Однак ціна виявилася досить високою. Дані про втрати (людських, економічних, культурних), зібрані під однією обкладинкою, волають і до історичної пам’яті, і до більш зваженим оцінками теперішнього і планованого майбутнього. Історичний час незворотньо, але у читача книги мимоволі виникає думка, а чи не можна було зробити інакше, розумніше, обачнішими.
З часу найбільшою чисельністю (Білорусь і Росія – 1989, Україна – 1993 г.) населення Білорусі скоротилося на 0590000 (6,7%), Росії – на 6,5 млн (4,48%), Україна – на 5870000 (11,2%). Всього втрачено 12960000 чол., І це з урахуванням імміграційного потоку, особливо значного в Росії. Автори не погоджуються з тими демографами, які стверджують, що спад населення не пов’язана з розвалом СРСР, перехідним періодом і проведеними реформами. У доповіді МОЗ Росії названі такі причини:
а) хронічно високий стрес; б) зниження якості життя; в) недоступність високоефективних засобів лікування для більшості населення; г) криміналізація суспільства і зростання злочинності; д) незадовільний стан соціальної сфери та базової медицини. Знизилася також тривалість життя: у Білорусі – на 2,4 року (з 71,8 у 1989 р до 69,4 у 2006 році), в Росії – на 3 роки (з 69,6 до 66,6), в Україна – на 2,8 року (з 70,9 до 68,1). Як відомо, цей показник враховується при розрахунку індексу людського розвитку і, отже, впливає на рейтинг наших країн. Правда, в останні роки намітилися позитивні зрушення. На підставі даних статистики розглядається і стан здоров’я населення. Особливо пригнічує помітне зростання в ці роки таких “соціальних” хвороб, як туберкульоз і венеричні захворювання.
Наголошується, що до 2006 “переламати ситуацію вдалося лише в Білорусі, в Росії та Україні триває поширення туберкульозу, в тому числі і серед дітей до 14 років”. У Росії захворюваність сифілісом зросла з 1990 по 1997 в 50 разів [393]. Але й ці цифри не відображають реальної картини, оскільки за висновком МОЗ Російської Федерації “комерційні структури та організації, а також приватні лікарі не зацікавлені (в основному з фінансових міркувань) повною реєстрації та повідомленні відомостей про число прийнятих ними хворих” [394].
Окрема глава присвячена виробництва і споживання продуктів харчування. Харчування – перша і головна умова життєзабезпечення людей. Разом з безпекою воно утворює базовий рівень вітальних потреб, без задоволення яких неможливий особистісний ріст як прагнення до приналежності, визнанню і самоактуалізації. В СРСР існували медично обгрунтовані раціональні нормативи харчування, за якими добовий раціон балансувався за складом продуктів, калорійності, наявності вітамінів і т. Д. На жаль, нормативний підхід був зарахований на рахунок командно-адміністративної системи і відкинутий. Тим самим продовольче забезпечення і навіть індивідуальне харчування позбулися вихідних методологічних орієнтирів. “Вже в 1992 р, – наголошується в роботі, – відбулося різке і глибоке погіршення харчування більшості населення” [395].
Вперше у вітчизняній науковій літературі з офіційними джерелами простежується, як змінилося виробництво основних продуктів харчування в Білорусі, Росії та України (раніше аналізувалася ситуація в Росії) [396]. В цілому обсяги виробництва і споживання продовольства на душу населення помітно знизилися. “На середині першого періоду реформ (1995 г.) рівень харчування в Росії перетнув критичну межу”. В Україні стався “самий глибокий провал (з 70 до 30 кг на душу населення в 2000 р) у споживанні м’яса” [397]. У Білорусі до 1993 виробництво олії знизилася в 6 разів, потім воно відновилося і з 2000 р різко зросла. “Впадає в очі той факт, – підкреслюється в книзі, – що в Білорусі вдалося протримати високий рівень споживання м’яса (понад 60 кг) в найважчий період 1996-2000 рр.” [398]. Зіставлення даних показує, що в Білорусі вище показники навіть у споживанні риби, хоча Росія і Україна як морські держави добувають і морепродукти. Автори не акцентують цей момент, але “мають сенс” цифри говорять самі за себе. І якщо мова йде про корисний один для одного досвіді, то доцільно з’ясувати причини наших переваг в цій області, тим більше, що за природно-кліматичних умов і родючості грунтів Білорусі далеко до своїх сусідів. Одна з причин названа в роботі – це надмірне соціальне розшарування. Так, в 2006 р в Росії вища квінтильній група (20%) споживала на одного члена домашнього господарства молока 303 кг на рік, нижча – 168, м’яса відповідно 87,6 і 43 кг, яєць – 246 і 160 шт., Цукру – 38,9 і 23,3 кг, фруктів – 77,7 і 25, овочів і баштанних – 112 і 57, риби – 22 і 11,7 кг. В Україні різниця виглядала так: по м’ясу – 90 і 30 кг на рік, молоку – 379,2 і 171,6, рибі – 37,2 і 22,8, фруктам – 70,8 і 14,4 кг на рік. Це означає, що велика частина цінних продуктів харчування споживається високоприбуткової частиною населення. До того ж перехід на ринкове ціноутворення (попит визначає ціну) веде до того, що ціни на продовольство й інші необхідні товари / послуги обганяють інфляцію і ростуть швидше, ніж ціни на автомобілі, модний одяг та ін. В результаті самими цінами збідніла частина населення ” замикається “в бідності. Так як у Білорусі рівень розшарування в рази нижче, то і його вплив на продовольче споживання менш помітно.
Друга причина пов’язана з аграрною політикою і забезпеченням продовольчої безпеки країни. На початку 1990-х років ультраліберали твердили: “Дотування сільського господарства – це закопування грошей. Краще купувати продовольство за кордоном, а кошти направити в ті галузі, які можуть дати експортну виручку “. Білорусь рішуче відкинула такі поради і обрала принципово інший шлях – відродження села, збереження сільського світу з його культурним і ментальним своєрідністю, розвиток виробництва для забезпечення продовольчої безпеки та нарощування експорту сільськогосподарської продукції. Чи корисний цей досвід – вирішувати іншим, важливо, що він став загальним надбанням.
Це стосується не тільки аграрної політики та виробництва продовольства, а й ряду інших важливих з точки життєзабезпечення моментів. Розглядаючи провал в економічній політиці, що призвів до різкого зниження купівельної спроможності населення, що трапився в 1990-і роки в Росії і Україні, автори зазначають: “Білорусь змогла уникнути такого спаду, і цей досвід мав би стати предметом уважного вивчення” [399].
Гідні поваги сумлінність і скрупульозність авторів, які включили в аналіз багато даних, які рідко потрапляють у поле зору соціологів. Наприклад, тиражі книг, брошур, журналів і газет; відправлення листів, телеграм, посилок; пасажирооборот всіх видів транспорту; відвідуваність театрів та ін. Чи варто говорити, що все це – важливі показники як соціального самопочуття людей, так і суспільного життя в цілому. Розглядаючи динамічні ряди галузей матеріального виробництва, автори не могли не торкнутися хворобливу і досі дискусійну тему приватизації. З їхньої точки зору, проведення приватизації без денаціоналізації невиправдано і нелегітімірованно. Під денаціоналізацією розуміється “суспільний договір про компенсацію колишньому власнику вартості вилучених цінностей” [400]. У нашому випадку засоби виробництва перебували “у власності нації і керувалися державою” [401]. У той час цей термін був вилучений з ужитку і замінений евфемізмом “роздержавлення”. Таким чином, знімався питання про виплати, а нові власники отримали можливість відмовитися від інвестицій в основні фонди і навіть продавати їх “за ціною металобрухту” з відтоком виручки за кордон. Справедливості заради треба сказати, що є й інша позиція з даної проблеми, суть якої в тому, що, як вважають її прихильники, у той час неможливо було подальший рух без створення шару (класу) приватних власників. Масштаби роздержавлення статистика оцінює двома показниками: а) часткою державної власності, що перейшла в приватні руки; б) зміною співвідношення чисельності зайнятих у державному та приватному секторах.
Білорусь, як відомо, відмовилася від “обвальної приватизації”, т. Е. Від роздержавлення без денаціоналізації. Іншими словами, від приватизації без викупу. Який з цих підходів ефективніше – в роботі немає однозначного висновку. Можливо, вони конвергируют, якщо врахувати зусилля Білорусі з лібералізації економіки і стимулюванню приватного бізнесу і можливість націоналізації “безвідповідальних власників” в Росії, про що сказав В. В. Путін. У книзі показані такі витрати приватизації, як “недовкладання” інвестицій (за розрахунками авторів – 3,5 трлн дол.), Зменшення на 26330 тисяч чол. чисельності працівників, скорочення обсягів виробництва. Сьогодні очевидно, що ідея роздержавлення з переходом до ринкових регуляторів виявилася неспроможною відносно науки і техніки: “Ні вітчизняний, ні іноземний капітал не змогли замінити державу як головне джерело коштів і” головного “замовника НДДКР” [402].
На закінчення відзначимо, що для соціологів дана книга корисна не тільки з інформаційною сторони, але і як зразок наукового аналізу статистичних даних та їх графічного подання. Можна тільки побажати, щоб автори реалізували висловлені наміри доповнити через два роки свою роботу “даними про проходженні через новий криза, яка сьогодні розгортається на наших очах” [403]. Немає сумніву, що таке доповнення буде повчальним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Соціальні очікування і вибір шляху