Соціальні норми в первісному суспільстві

До появи права суспільні відносини регулювалися звичаями. Вони закріплювали корисні для суспільства стереотипи поведінки, які передавалися з покоління в покоління і в рівній мірі відображали інтереси всіх членів громади. Трохи пізніше з’явилися норми моралі і релігійні догми. Проте всі вони зливалися на основі звичаїв в єдині системи норм, що забезпечують регулювання процесу життєдіяльності. В силу цієї норми первісного суспільства називають мононормами. Ці норми витікали з економічною необхідністю та існували в поведінці та свідомості людей. Виступаючи регуляторами поведінки первісних людей, вони об’єднували їх для виконання одного завдання – виживання в умовах ще слабкого освоєння навколишнього середовища.

Мононормы визначали порядок зрівняльного розподілу продуктів харчування, порядок здійснення кровної помсти, забороняли зв’язку між близькими родичами і сприймалися не тільки як справедливі, але і як єдино можливі. Свідомість первісної людини було невіддільне від суспільства, він не міг мислити себе поза роду. Не дивно, що навіть в епоху народжуваної державності в античному світі вигнання, тобто відокремлення індивіда від суспільства, було рівнозначно смерті.

Оскільки мононормы, якими керувалося первісне суспільство, належали б до божественних одкровень, то вони не могли бути невірними або несправедливими. Тому і сама сукупність цих норм була однокореневий з зазначеними поняттями. “Правда”, “право” – синоніми правильності, праведності, справедливості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Соціальні норми в первісному суспільстві