Соціальні групи

Термін “група” спочатку вживався тільки в живописі, де він позначав ряд фігур утворюють композицію. До початку 20 століття він проник майже у всі гуманітарні науки.

В даний час, вживаючи поняття “соціальна група” зазвичай мають на увазі різноманітне за кількістю число людей, пов’язаних між собою ідеальними мотивами (метою, інтересом, спільною справою тощо). Активний прояв цих ідеальних мотивів у своїй життєвій позиції закріплює статус групи серед інших груп.

Відмінними рисами будь-якої групи є:

    Постійне явне або не явне її присутність в суспільстві (соціальна інтеракція) Формування “своїх” соціальних кордонів, норм і установок, за яким будь-яка людина може легко дізнатися представників групи (стигмація) Наявність чітких рамок при визначенні “свій-чужий” (ідентифікація) Повне підпорядкування (аж до вигнання) окремого індивіда нормам групи (хаббітуалізація)

Іноді соціальні групи так само розрізняють:

За кількістю вхідних в них індивідів
за ступенем згуртованості
за внутрішньою структурою


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Соціальні групи