Соціалізм: визначення, історія виникнення

Соціалізм – економічна система, що припускає громадський контроль над виробництвом і розподілом доходів від нього. Основною ознакою цього течії є суспільна власність на засоби виробництва.

Вперше основні ідеї властиві соціалізму були сформульовані на початку XVI століття Томасом Мором. Він запропонував таку суспільно-економічну систему розвитку суспільства, при якій немає потреби в грошовому обігу і приватної власності, а люди будуть просто обмінюватися між собою результатами своєї праці.

Мора і прихильників його теорії дослідники називають соціалістами-утопістами, так як вони припускали, що будь-яке суспільство із задоволенням перейде до запропонованої ними моделі. Представники іншої течії соціалізму – марксизму – справедливо вважали, що вищі верстви суспільства, задоволені своїм становищем, навряд чи захочуть ділитися своїм майном з іншими, тому вважали єдиним шляхом до соціалізму революцію. Соціал-демократи виступають за законний захоплення влади (вибори) в державі соціалістичною партією, з подальшим проведенням соціальних реформ. Прихильники соціалізму вважали його щаблем розвитку суспільства, що передує комунізму – найвищого ступеня розвитку суспільства.

В якості основної теорії соціалізму найчастіше розглядається теорія Карла Маркса. Відповідно до неї результати суспільної праці повинні розподілятися відповідно до зусиллями, прикладеними кожним членом колективу: чим більше він зробив, тим більше може отримати від іншого. Приватне підприємництво і приватна власність в умовах марксистського соціалізму неможливі. Держава, представлене радою представників суспільства, має здійснювати жорсткий контроль над системою.

Ідеї ​​соціалізму стали популярні в кінці XIX – початку XX століття, на хвилі кризи в багатьох капіталістичних державах. В результаті в минулому столітті утворилося кілька соціалістичних держав, деякі з яких існують і досі: СРСР, КНР, Республіка Куба, НДР та інші.

Противники ідей соціалізму називають серед його недоліків придушення особистості, примус до строго певного виду діяльності, неефективність управління та практичну неможливість справедливого розподілу результатів праці між членами суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Соціалізм: визначення, історія виникнення