“Слово О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ” – ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Вершиною української літератури руського часу, безсумнівно, є “Слово о полку Ігоревім” (1187). Твір присвячений опису Ігоревого походу на половців 1185 p., який, на жаль, закінчився поразкою і полоненням Ігоря та його дружинників.

“Слово о полку Ігоревім” оповідає про невдалий похід 1185 р. новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців, які своїми набігами завдавали Руській землі дошкульних ударів. Про цей похід уже в той час існували літописні оповідання. Автор “Слова…”, на відміну від літописців, розповідає не стільки про окремі факти походу Ігоря, скільки розмірковує над ними та долею рідної землі, обіймаючи своїм духовним зором часи від “старого Володимира до нинішнього Ігоря”.

Як палкий патріот і сучасник тих подій, автор “Слова…” відбирає найяскравіші епізоди походу Ігоря, передусім ті, що дають змогу зробити висновок про причину поразки руської дружини.

Обидва плани (розповідний і публіцистичний) об’єднані наскрізною патріотичною ідеєю – закликом руських князів до єднання, до династичної солідарності заради єдності та процвітання Руської землі.

“Руська земля”, “русичі”, “дружина Ігорева” – це опорні слова “Слова…”, сповнені для автора і його покоління невимовної любові, радості й водночас жалю. Сконцентрувавши в собі силу авторського почуття, вони випромінюють у тексті відповідну енергію. І хоч основний тон розповіді елегійний (бо ж чорна земля “костями была посьяна, а кровію польяна”, русичі “полегоша за землю Рускую”), проте у підтексті струмує оптимістичний заряд: є на Русі воїни, здатні зберегти силу і велич рідної землі. З героїчним пафосом оспівуючи руських воїнів, автор сумує через розбрат серед князів, бо від них залежало благополуччя рідної землі, бо цей розбрат призвів до поразки та кровопролиття. Широкий політичний кругозір, масштабне бачення історичних подій дали змогу авторові піднятися над інтересами того середовища. Образ київського князя Святослава у творі ідеалізується свідомо, навіть із деяким відступом від історичної правди. І це зрозуміло, адже Святослав представляв верховну владу, Київ як центр не тільки територіального, а й морального об’єднання руських земель. А тому й постає він як мудрий політик, достойний своєї землі правитель, що, як батько, печалиться недостойними ділами дітей своїх; його любов до співвітчизників, як і ідея твору, розкривається в золотому слові, зі сльозами змішаному, в якому Святослав закликає русичів постояти за землю Руську.

ЗВЕРНИ УВАГУ

З християнством пов’язані й церковні хроніки, автори яких починали виклад від створення світу і доводили до днів написання, тісно переплітаючи історичні та релігійні події. У них розповідалося про церковне життя, монастирські історії, сектантські рухи, чудесні знамення; існували також анекдотичні оповідання.

ЗАПАМ’ЯТАЙ

Поетичною розповіддю про напівлегендарну історію богообраного єврейського та інших народів Близького Сходу у стародавні часи є перша частина Біблії – Старий Заповіт. Друга частина Біблії – Новий Заповіт – це поетична розповідь про народження, духовний подвиг, смерть і воскресіння Сина Божого Ісуса Христа.

“Слово” складається зі вступу, основної частини і закінчення.

У вступі автор звертається до Бояна, роздумує, яким способом змалювати таку важливу в історії Русі подію. Основна частина – це п’ять пов’язаних між собою оповідок про виступ Ігоревої дружини, перехід у Половецьку землю, дві битви з ворогом і полонення Ігоря, “золоте слово” Святослава, плач Ярославни, втеча Ігоря з полону. Кінцівка – величання Ігоря, князів і дружини.

Композиційно “Слово…” складається з оповідних сцен про похід Ігоря та його поразку (виступ, об’єднання полків, перша переможна і друга невдала битви, полон Ігоря та його втеча), а також авторських публіцистичних роздумів і поетичних картин (звернення до віщого Бояна, розмірковування про поразку русичів, золоте слово Святослава тощо).

“Віщий” сон і “золоте слово” князя Святослава в Ідейно – смисловому і композиційному плані є центральним епізодом “Слова о полку Ігоревім”, оскільки в ньому сфокусовані головна думка та настрої твору.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

“Слово О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ” – ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА