СЛОВА ЛАСКАВІ, ТА ДУМКИ ЛУКАВІ – РОЗПОВІДІ ПРО НАС САМИХ

Матеріал уроку. Неля Шейко-Медведєва “Лисиця, що впала з неба” (скорочено).

Мета. Продовжити ознайомлення учнів із жанром п’єси; вчити інсценізувати п’єсу, передавати інтонацією почуття дійових осіб, знаходити за допомогою вибіркового читання уривки, слова, які характеризують дійових осіб; розвивати творчі здібності дітей.

Обладнання. Маски для інсценізації п’єси.

Хід уроку

І. Мовна розминка.

1. Гра “Здогадайся: хто це?”.

– Відгадайте, про кого я говорю.

– Донечка, хазяєчка, вертуха, внучка, помічниця, рукодільниця – … (Дівчина).

– Сильний, злий, зубатий, сірий, хижий – … (Вовк).

– Ходить, жує, бекає – … (Вівця).

– Літає, плаває, клює, гелгоче – … (Гуска).

2. Розгадування кросворда.

1. Той, хто пасе стадо, череду, отару. (Пастух)

2. Боюсь я вовка і лисиці,

Боюсь мисливської рушниці,

Тому від страху перед ними

Я сплю з відкритими очима. (Заєць)

3. Ходить свашка із мітлою,

Заміта до лісу слід,

Де недавньою порою

Тут відбувсь її обід. (Лисиця)

4. На колір – сірувата,

На вдачу – хитрувата.

“Кар-р-р” гукає,

Курчат лякає. (Ворона)

II. Повідомлення теми та мети уроку.

– Дівчина, вовк, овечка, гуска, заєць, лисиця, ворона, пастушок стали героями твору української письменниці Нелі Шейко-Медведєвої “Лисиця, що впала з неба”. А який це твір за жанром, дізнаємося з кросворда. (Вчитель ставить стрілку, за напрямом якої учні читають – “п’єса”.)

III. Повторення знань учнів про п’єсу.

– Прочитайте деформований текст і пригадайте, що таке п’єса.

СаП’є – ец трів, якйи знапринийче дял аральтетної тависви.

У тексіт с’єп є осипи міцьс, де бувавідтьсяє їдя, свола дувегочо.

– З чого починається п’єса? (З переліку дійових осіб.)

– З чого починається кожна репліка діалогу? (Із назви дійової особи, яка промовляє ці слова.)

– Що вказується у дужках? (Це вказівка автора щодо інтонації, темпу мовлення чи дій героя.)

– Про що пишеться у словах автора? (Це опис місця подій, вказівки щодо руху дійових осіб на сцені.)

ІV. Опрацювання першої дії п’єси-казки Н. Шейко-Медведєвої “Лисиця, що впала з неба”.

1. Ознайомлення із дійовими особами п’єси.

– Прочитайте мовчки перелік дійових осіб.

– Які тварини будуть у творі? А люди?

2. Виразне читання І дії учителем.

– Де відбуваються події, описані у п’єсі?

– Чому Лисиця впала з неба?

3. Словникова робота.

– Прочитайте слова з інтонацією, яку вимагає розділовий знак, що над колонкою.

!

?

.

Сюди

Що скажете

Тут він

Попався

Чи ні

Дякую

Постривайте

Де я

На землі

Говори

Хочеш каші

Вчилася літати

Ого

І він ні разу

Я втомився

Хай живе

Чому, голубко

Не біда

Слава

Хто підняв

Ні, сестрице

4. Повторне читання І дії (мовчки).

– Зверніть увагу, у кого роль найбільша, а в кого – найменша.

5. Аналіз змісту п’єси.

– У яку пору року починається дія п’єси?

– Чому люди і тварини вирішили засудити Вовка?

– У чому його звинувачували? Прочитайте.

– Чому Чумак не вбив Вовка?

– Прочитайте, у чому він поклявся.

– Хто недовіряв Вовку?

– Ким його обрали?

– Скільки пройшло часу з того дня? Чи дотримав Вовк свого слова?

– Коли і як з’явилася Лисиця у Чорнолісі? Як вона розмовляла з Вовком, а як – з Вороною?

– Що почала робити Лисиця у лісі і селі? Чому Вовк її захищав і жалів?

6. Вправи на розвиток швидкості читання.

А) Гра “Хто читає швидше?”.

– Знайдіть і прочитайте:

– Слова Вовка: “Каюся!…”; “Не журися!”; “Дякую”; “Не біда…”;

– Слова Лисиці: “Журавель…”; “Не те слово…”; “На!…”;

– Слова Ворони: “Тут він… “; “Не добрий… “; “Все, Лисонько!”

Б) Прочитайте з правильною інтонацією усі окличні, а тоді – питальні речення.

7. Спостереження за мовою дійових осіб.

Почергово розглядається кожна роль, визначається особливість мовлення, інтонація, темп, зміни у настрої героя. Звертається увага на вказівки автора щодо дій того, хто виконує роль.

8. Розвиток зв’язного мовлення.

– Уявіть, що ви – режисер і постановник І дії п’єси, а перед вами сидять артисти вашого театру. Ви повинні коротко розказати про те, як розгортаються події п’єси.

9. Інсценізація І дії п’єси.

“Чумак” одягає шапку, а “Пастушок” – бриля.

Учні одягають маски тварин. Діти, які не задіяні, можуть виступати в ролі критиків, глядачів.

10. Характеристика дійових осіб.

А) Мовно-логічне завдання.

– Визначте риси характеру головних героїв казки, вставте потрібне закінчення і вкажіть стрілкою.

Лисиця

Довірлив____

Хитр____

Злодійкуват____

Брехлив____

Правдив____

Простодушн____

Облеслив____

Підступи____

Вовк

Б) Складання характеристики дійових осіб.

– Якими ви уявляєте цих головних героїв? Які у них риси характеру?

– Яким ми побачили Вовка на початку казки? Що його примусило так змінитися?

– Яким вам видався Чумак? Сірко? А Ворона?

V. Опрацювання II дії п’єси Н. Шейко-Медведєвої “Лисиця, що впала з неба” (другий урок).

1. Актуалізація опорних знань учнів.

– Прочитайте уривок з вірша, роз’єднавши слова.

Затихнувгомін. Взалізгаслосвітло,

Івраз, заполонившивсічуття,

Розсунуласьзавіса…

Ірозквітложиття – мовказка, йказка – мов життя.

– Пригадайте, як називається вірш. Хто його автор?

– Що показують у театрі?

– Що таке п’єса? Чим вона відрізняється від творів інших жанрів? Які особливості побудови п’єси?

– Продовжте речення: “Щоб показати п’єсу на сцені, потрібно…”.

– Сьогодні ми дочитаємо до кінця п’єсу Нелі Шейко-Медведєвої “Лисиця, що впала з неба” і дізнаємось, чи змогли люди і тварини розпізнати підступи і хитрощі Лисиці.

2. Словникова робота.

– Щоб легше читати, потренуйтесь у читанні слів. (Діти читають слова в парі “луною”.)

Дрижúть

Ополóнка

Наставляє

Шанóвні

Пáморозь

Натóмість

Укúнути

Злóдійка

Замúслила

Фортéця

Сільчáни

Позбýтися

Завúвши

Пропонýє

Побáчивши

– Прочитайте кожну колонку слів на одному диханні. Яку колонку було читати легше? Чому?

– Які слова вам незрозумілі? (Кілька учнів шукають і зачитують пояснення цих слів у тлумачному словнику.)

– Доберіть синоніми до слів “замислила” (Задумала), “натомість” (Замість), “злодійка” (Крадійка).

3. Первинне ознайомлення з текстом (мовчки). Перевірка сприймання.

– Де відбуваються події другої дії?

– Скільки у ній дійових осіб? Хто вони?

– Чи з’явилися нові дійові особи?

4. Аналіз змісту II дії п’єси. Вибіркове читання.

– У яку пору року відбувається II дія казки? Чому так думаєте? Доведіть словами тексту.

– Що виробляла Лисиця? Як вона ставилася до Вовка?

– Хто допомагав Лисиці у її злочинах?

– Чому вона вирішила позбутися Вовка? Як це хотіла втілити?

– Чому Ворона допомагала Вовкові? Поясніть вислів “чорна справа”.

– Як усі разом перехитрили Лисицю?

– Від чого автор застерігає читачів? Що засуджує?

5. Вправи на розвиток швидкості читання.

А) Гра “Чиї слова?”.

– Пригадайте, кому з дійових осіб належать слова, дочитайте їх до кінця.

– “Нащо мені той візок…” (Лисиця);

– “Втікай, Вовче!..” (Ворона);

– “Не впіймати вам її…” (Вовк);

– “Шановні сільчани!..” (Заєць);

– “А мені оте…” (Овечка);

– “Чого ж ти мовчав?” (Сірко);

– “Мій кожух!” (Дівчина);

– “Ну, що ж!..” (Чумак).

Б) Прочитати усі окличні, питальні і спонукальні речення.

6. Спостереження за мовою дійових осіб.

– Хто з дійових осіб не має слів? Хто має дуже мало реплік? Розкажіть, які дії повинен виконати кожен із них.

– Які зміни настрою треба передати словами Вовка? З якою інтонацією треба читати слова Сірка, Ворони, Лисиці, Зайця?

7. Робота в зошитах (с. 48-49, завд. 1-5).

8. Інсценізація п’єси.

Діти у групі вибирають уривок казки для інсценізації (той, що найбільше сподобався). Читають, передаючи характер, настрій дійових осіб за допомогою голосу, міміки, жестів.

VI. Підсумок уроку.

– Хто автор прочитаної п’єси-казки? Хто головний герой твору? Яке ваше ставлення до нього?

– Чия поведінка видалася вам несподіваною? Чому?

– Вчинки кого із персонажів засуджуєте, а кого – схвалюєте?

– Яку роль хотіли б зіграти у п’єсі? Чому?

УРОК 88. УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

СЛОВА ЛАСКАВІ, ТА ДУМКИ ЛУКАВІ – РОЗПОВІДІ ПРО НАС САМИХ