Систематизація нормативних правових актів

Систематизація нормативних правових актів – це діяльність державних органів, недержавних інститутів, окремих осіб щодо впорядкування нормативного правового матеріалу, приведення його у чітку злагоджену систему.

За допомогою систематизації досягається узгодженість правових норм, усувається множинність і роздробленість нормативних актів; вони впорядковуються і розташовуються у відповідності з певними ознаками. Здійснюючи систематизацію, державні органи скасовують застарілі норми, усувають обнаружившиеся прогалини в праві, проводять оновлення законодавства.

В науці і юридичній практиці розрізняють кілька основних видів систематизації нормативних правових актів:

– інкорпорація;
– кодифікація;
– консолідація.

Інкорпорація – це таке об’єднання нормативних актів, при якому вони повністю або частково містяться в різні збірники без зміни їх нормативного змісту.

Правовий матеріал може об’єднуватися в хронологічному, предметному (систематичне) або алфавітному порядку.

Інкорпорація називається офіційною, якщо вона здійснюється уповноваженими на те державними органами. Прикладом офіційного інкорпорованого збірника є Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, що видається з 1999 р. Неофіційна інкорпорація здійснюється будь-якими іншими органами чи особами з власної ініціативи (наприклад, збірники нормативних правових актів, складені вченими або юристами-практиками).

Кодифікація – вид систематизації, який передбачає не тільки зовнішню обробку нормативного правового матеріалу, але і зміна його змісту. Це найбільш складний вид систематизації, так як він являє собою правотворчу діяльність. У процесі кодифікації здійснюється “розчищення” законодавства від застарілих положень і відбувається оновлення нормативних установлень. Викладений в кодексах матеріал, хоча і має складну структуру, відрізняється внутрішньою єдністю, оскільки побудова його здійснюється на єдиних принципах. Формами кодифікації є кодекси, статути, положення, правила. Оскільки зміст кодифікації завжди входить правотворчий процес, вона може здійснюватися тільки офіційними органами, наділеними соответстующими правотворчими функціями.

Консолідація – вид систематизації, у процесі якого відбувається об’єднання в одному нормативному правовому акті розрізнених актів, що регулюють один і той же вид суспільних відносин. Консолідація являє собою щось середнє між інкорпорацією та кодифікацією. В результаті консолідації сам нормативний матеріал не переробляється, проте можливо виключення окремих норм для усунення дублювань та протиріч.

Ще одним різновидом впорядкування нормативних правових актів є облік законодавства. Існує кілька видів обліку. Журнальний облік у даний час застосовується дуже рідко. Більш досконалий вид обліку – картотечний. Однак найбільш досконалим і перспективним є комп’ютерний облік, здійснюваний за допомогою спеціальних інформаційних банків даних.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Систематизація нормативних правових актів