Систематизація бартерних угод

Систематизація бартерних угод потрібна, перш за все, в теоретичних цілях. Фактичне значення систематизації полягає в правильному розумінні сторонами прав і зобов’язань, визначенні кола правових норм, що підлягають використанню в ході появи, реалізації та зупинки правовідносин. Не вважаються винятком і бартерні справи.

Договірні взаємовідносини бартерної угоди – це:

    А) зустрічна закупівля – об’єднання A доручає реалізувати об’єднання B вироблену освітою A продукцію і відразу доручає їй придбати на виручені кошти сировину для власного виробництва; Б) зустрічна поставка – об’єднання A поставляє об’єднанню B обладнання за договором поставки, а об’єднання У поставляє об’єднанню A матеріали для виробництва обладнання за договором поставки; В) бартерна оренда – об’єднання A надає об’єднанню B обладнання у тимчасове користування за умовою оренди. Замість орендної плати об’єднання B розраховується продукцією, виробленою на орендованому устаткуванні (як варіант: розрахунок проводиться методом проведення ремонтних робіт обладнання об’єднання A); Г) толінг (контракт на переробку давальницької сировини) – об’єднання A поставляє об’єднанню B сировину для переробки та отримує оплату готовою продукцією.

Рівноважний і незбалансований бартер. Рівноважний бартер – це безвалютного операція, тобто зустрічні поставки, однакові за ціною. Незбалансований бартер – це угода, при якій постачання розрізняються, а конкретно остаточний розрахунок виконується у формі клірингу, тобто заліку взаємних домагань цінними паперами, валютою.

Прямий і опосередкований бартер:

    А) прямий бартер – двосторонній; Б) опосередкований бартер – багатосторонній.

Прямий бартер відбувається в масштабах формули “продукт за продукт”, в даному випадку угода вважається двосторонньої і закінчується придбанням будь-яким контрагентом потрібного йому продукту.

При багатосторонньому бартері перша операція має на увазі наступні угоди за участю інших господарюючих суб’єктів. Вони тривають до того етапу, поки кожен з цих суб’єктів не отримає потрібний йому продукт, в кінцевому підсумку це буде означати завершення багатостороннього бартерного обміну.

Справжній бартер і бартер з оцінкою ціни. Справжній бартер – це бартер, при якому відбувається звичайний обмін продуктами в відсутності обліку їх валютної ціни.

Бартер з оцінкою ціни – це бартер, при якому обмін продуктами виповнюється з урахуванням їх валютної ціни.

Чистий (традиційний) бартер. При чистому бартері переміщення зустрічних потоків товарів відбувається відразу і на їх кількість не впливає зміна цінових співвідношень на великому ринку. Чистий бартер у зовнішньоторговельній угоді зустрічається вкрай рідко через його застосування тільки для обмеженого комплекту однорідних товарів (в основному сировинного походження) і при фактичному відсутності свободи лавірування.

Слід звернути увагу, що наведена систематизація бартеру не принципово. З точки зору юридичної значимості відповідних облич бартеру, вона має скоріше науково-пізнавальне, ніж фактичне значення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Систематизація бартерних угод