Система права, галузі права

Норми права регулюють всі найважливіші сфери життя суспільства. Всю сукупність норм права даної країни називають системою права. Вона підрозділяється на окремі великі групи прав – галузі права.

Кожна галузь права являє собою сукупність (групу) правових норм, які регулюють окрему сферу (область, коло) близьких за своїм характером (однорідних) суспільних відносин. Пояснимо: наприклад, трудове право – це галузь права, що регулює сферу трудових відносин; сімейне право – галузь, яка регулює сферу сімейних відносин, і т. д.

У Росії система права охоплює близько 30 галузей. Найважливіші з них – конституційна галузь права (вона регулює сферу суспільних відносин, пов’язаних з устроєм держави і правовим становищем людини); цивільне право (регулює головним чином сферу майнових відносин); адміністративне право (його норми регулюють суспільні відносини у сфері державного управління).

Існує й інший поділ системи права: на приватне і публічне. Під приватним правом розуміють всю сукупність галузей права, які забезпечують приватний інтерес окремої особистості, колективів людей. А публічне право являє собою сукупність галузей, що захищають загальний (публічний) інтерес, благо всієї держави. Зрозуміло, що розмежування права на приватне і публічне досить умовно, оскільки приватний і публічний інтереси взаємопов’язані. На наступних уроках ми повернемося до цих видів права.

Отже, право – особливий соціальний регулятор. Воно зазвичай виходить від держави (т. Е. Створюється законодавчими або іншими компетентними органами держави) і закріплюється в законі або іншому нормативному акті. Встановлене державою право прийнято називати позитивним, т. Е. Позитивним, реально існуючим, чинним правом. Але право, звичайно, не можна звести до окремого закону, нормі. Право – це сукупність всіх прийнятих державою загальнообов’язкових норм, що встановлюють певні права та обов’язки як окремих осіб, так і організацій (у тому числі і державних).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Система права, галузі права