Сірководень

Водневе з’єднання сірки – сірководень H2S. Сірководень – ковалентное з’єднання. Будова молекули аналогічна будові молекули води, атом сірки знаходиться в стані sp3-гібридизації, проте на відміну від води молекули сірководню не утворюють між собою водневих зв’язків. Атом сірки менше електронегативний, ніж атом кисню, має більший розмір і, як наслідок, меншу щільність заряду. Валентний кут HSH становить 91,1 °, довжина зв’язку H – S дорівнює 0,133 нм.

При звичайних умовах сірководень – безбарвний газ, з сильним характерним запахом тухлих яєць. Тпл = -86 ° С, Ткип = -60 ° С, погано розчинний у воді, при 20 ° С в 100 г води розчиняється 2,58 мл H2S. Дуже отруйний, при вдиханні викликає параліч, що може призвести до смертельного результату. У природі виділяється у складі вулканічних газів, утворюється при гнитті рослинних і тваринних організмів. Добре розчинний у воді, при розчиненні утворює слабку сірководневу кислоту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Сірководень