Сірководень. Властивості сірководню

Сірководень (H2S) – дуже канцерогенний, токсичний газ. Має різкий характерний запах тухлих яєць.

Отримання сірководню.

1. В лабораторії H2S отримують в ході реакції між сульфідами і розведеними кислотами:

FeS + 2HCl = Fecl 2 + H2S,

2. Взаємодія al 2 s 3 з холодною водою (утворюється сірководень чистіший, ніж при першому способі отримання):

Al 2 s 3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2S.

Хімічні властивості сірководню.

Сірководень H2S – ковалентное з’єднання, що не утворює водневих зв’язків, як молекула Н2О. (Різниця в тому, що атом сірки більший за розміром і більш електронегативний, ніж атом кисню. Тому щільність заряду у сірки менше. І з-за відсутності водневих зв’язків температура кипіння у H2S вище, ніж у кисню. Також H2S погано розчинний у воді, що також вказує на відсутність водневих зв’язків).

1. Сірководень – відновник. У кисні H2S горить, легко окислюється галогенами:

H2S + Br2 = S + 2HBr,

2. Сірководень H2S – дуже слабка кислота, в розчині дисоціюють ступінчасто:

H2S ⇆ H+ + HS-,

HS – ⇆ H+ + S2-,

3. Взаємодіє з сильними окислювачами:

H2S + 4Cl2 + 4h 2 o = H2SO4 + 8HCl,

2H2S + H2SO3 = 3S + 3H2O,

2FeCl3 + H2S = 2FeCl2 + S + 2HCl,

4. Реагує з підставами, основними оксидами і солями, при цьому утворюючи кислі і середні солі (гидросульфиды і сульфіди):

Pb(NO3)2 + 2S = PbS↓ + 2HNO3.

Цю реакцію використовують для виявлення сірководню або сульфід-іонів. PbS – осад чорного кольору.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Сірководень. Властивості сірководню