Символізм у мистецтві

На рубежі XIX-XX ст. у європейській художній культурі розвивається такий напрям мистецтва, як символізм. Це світ мрій і видінь, таємничості і містики.

Давно відзначено зв’язок модерну і символізму. Між цими явищами є багато спорідненого. Це два полюси єдиного; відмінність полягає лише в способі існування.

Стиль модерн прагнув активно брати участь у житті суспільства, символізм ж від цього демонстративно відвертався.

Великий вплив на формування символізму мав і літературний романтизм з його фантастичними темами і образами, тягою до таємничості і всього містичного. У нового напряму були глибоко соціальні корені, так як багато представників мистецтва того часу відчули розчарування від реальної дійсності.

Перш ніж говорити про символізм, необхідно осмислити ключове слово символізму – символ. Ніяке інше поняття, мабуть, не має більш заплутаного тлумачення. Звернемося до роботи Н. Бердяєва “Ідея”, де він писав:

“Символ є зв’язок між двома світами, знак іншого світу в цьому світі. Символісти вірили, що є інший світ. І віра їх зовсім не була догматичною”.

Отже, у символізмі втілюється зв’язок між двома світами” – чуттєвим і уявним, видимим (реальним) і невидимим (потойбічним). Відкриття символу як “знака іншого світу в цьому світі” було однаково значима для всіх проявів культури, для взаємозбагачення різних її областей. Образний світ символізму невичерпний: проблеми життя і смерті, хаосу і космосу, добра і зла, прекрасного і потворного…

Символом може стати речовинний знак, предмет, зображення, що має значення для певної групи людей, мелодична фраза, пластична форма. Художній символ завжди умовний, його значення набагато ширше того предмета, який він представляє, наприклад зображення змії є символом мудрості, орла – сили і військової могутності.

Використовуючи символи для вираження почуттів і емоцій, фантазій і містичних явищ, представники символізму висловлювали своє бачення сутності життя та ідей світобудови. Прагнучи до ідеалу, символісти намагалися усамітнитися в світі власної уяви, відобразити:

    “надреальність”; “надкрасу”; “надсучасність”.

З давніх часів символізм присутній у живопису. Зі знаковими символами, наприклад, тісно пов’язане мистецтво Стародавнього Єгипту. Особливо символістично мистецтво готики, де основне місце займають християнські символи.

Притаманні символи і мистецтва епохи Відродження, художники звернулися до античності.

Попередниками символізму були поети паризького об’єднання “Парнас” і видатний французький поет Шарль Бодлер, який вважав, що тільки з допомогою символізму можливо відобразити реальність в мистецтві. На думку Бодлера, образотворчі засоби, що використовуються в живопису (лінії, фарби), є лише умовними знаками, символами, що відображають стан душі художника і покликані втілювати світ ідей.

Свій маніфест символісти опублікували в 1886 р. До того часу вся Франція знала, що “нова хвиля” в мистецтві – це поезія молодих розвінчувачів засад. “Прокляті поети” (за визначенням Верлена):

    Поль Верлен; Артюр Рембо; Стефан Малларме.

Всі вони прагнули піти від застарілого, на їх думку, реалізму, поєднуючи у віршах витончений літературний стиль і образи дійсності, що викликають огиду. Вірші поетів “нової хвилі” приховували в собі багатозначні смисли і символи. З їх допомогою вони намагалися збагнути і передати приховану від очей сутність світобудови, проникнути в таємниці свідомості. Символісти намагалися вирішити складні філософські проблеми, відкидаючи буржуазну мораль і релігійну думку, але нічого не пропонували взамін. В їх творах багато:

    Песимізму; Апокаліптичних передбачень; Туги; Відчаю; Марень; Галюцинацій.

Символізм, який увійшов в мистецькі кола багатьох країн, зробив величезний вплив на світове мистецтво. Він відбив страх художників перед світом рухається вперед науки і техніки, світом, в якому не було місця духовних ідеалів минулого. Всі ці настрої проявилися в декоративного живопису, повної містицизму і ностальгічних звернень; до минулого художників-символістів. Шукання символістів послужили основою для виникнення сюрреалістичної живопису.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Символізм у мистецтві