Символічність образів Мавки й дядька Лева – уособлення духовності й краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головної героїні Мавки. Симбіоз високої духовності й буденного прагматизму в образі Лукаша

Мета (формувати компетентності): Предметні (визначати основні проблеми, порушені в “Лісовій пісні”; розкривати фольклорну основу; характеризувати образи; порівнювати образи Мавки й Килини; уміти показати на прикладах з тексту духовну бідність Килини й матері Лукаша, їхню меркантильність, байдужість до краси, природи, мистецтва; розкривати красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності та користолюбства); Ключові (уміти знаходити та систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань; усвідомлювати значення етичних норм в особистому та суспільному житті, прагнути їх дотримуватися; уміти пов’язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки; логічно висловлювати власні думки; давати оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення; критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі); Загальнокультурні (усвідомлювати кохання як життєствердне почуття, джерело творчої сили, що стимулює духовне піднесення, збагачення, розквіт людини; розвивати вміння бачити переваги високої духовності над буденністю).

Обладнання: підручник, портрет Лесі Українки, ілюстрації до “Лісової пісні” С. Караффи-Корбут. Фільми “Лісова пісня. Мавка” (1981 р.; реж. Ю. Іллєнко), “Іду до тебе” (1971 р.; реж. М. Мащенко).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ ЗАНЯТТЯ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Робота з таблицею

Світ людей (реальний)

Світ природи (фантастичний)

Персонажі драми

Їхнє життя

Робота в групах

Група 1. Характеристика образу Мавки

1. Місце Мавки в системі образів “Лісової пісні”.

2. Риси характеру героїні.

3. Як розкривається характер Мавки в її вчинках, у стосунках з іншими персонажами (міфічні персонажі)? Які висловлювання дійових осіб доповнюють характеристику героїні?

4. Як характеризує Мавку її любов до Лукаша?

5. Портретні риси як засіб розкриття душевної краси героїні.

6. Роль пейзажу в розкритті психологічного стану Мавки.

7. Ставлення лесі Українки до своєї героїні.

Група 2. Характеристика образу Лукаша

1. Позитивні задатки в характері, творча обдарованість Лукаша (лагідність, щирість, музикальність).

2. Вплив дядька лева на формування кращих рис в характері юнака (любов до природи, віра в безмежні можливості людського пізнання, працьовитість, правдивість, чесність, любов до народної творчості).

3. Негативний вплив на Лукаша його оточення та обставин життя (нерішучість, безвольність, непослідовність у вчинках і почуттях, відсутність внутрішньої гармонії, інстинкт власника).

4. Зближення з Мавкою – перемога світлого й благородного в характері героя.

5. Причини трагедії Лукаша.

Група 3. Характеристика дядька Лева

1. Місце дядька лева в системі образів драми “лісова пісня”.

2. Безкорисливість – провідна риса характеру дядька лева.

3. Художні засоби розкриття характеру персонажа.

4. Зображення дядька лева в його діях і вчинках.

5. Портрет дядька лева.

6. Показ взаємин дядька лева з іншими персонажами та їхнє судження про нього.

7. Мовна характеристика персонажа.

8. Дядько лев – реалістичний образ мудрого й щирого селянина-трудівника.

Група 4. Характеристика Килини.

1. Місце Килини в системі образів “лісової пісні”.

2. Риси характеру героїні.

3. Як розкривається характер Килини в її вчинках, у стосунках з іншими персонажами? Які висловлювання дійових осіб доповнюють характеристику героїні?

4. Як характеризує Килину її любов до Лукаша?

5. Портретні риси героїні.

Група 5. Характеристика матері Лукаша

1. Місце матері Лукаша в системі образів драми “лісова пісня”.

2. Художні засоби розкриття характеру персонажа.

3. Зображення матері Лукаша в діях і вчинках.

4. Портрет матері Лукаша.

5. Показ взаємин матері Лукаша з іншими персонажами та їхнє судження про нього.

Створення асоціативного куща

Група 1. Мавка – міфологічна істота – лісова царівна.

Група 2. лукаш – хлопець – поет в душі.

Група 3. Килина – удовиця – заздрісна жінка.

Група 4. Дядько лев – охоронець природи – добра людина.

Бесіда з учнями

1. Чия доля, на ваш погляд, є більш трагічною: Мавки чи Лукаша? 2. Чому Лукаш дослухався до матері? 3. Чи кохала Килина Лукаша? А він її? Свою думку умотивуйте. 4. Чи справді Мавка кохала Лукаша, якщо не стала боротися за його кохання?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір-мініатюру “У чому сенс людського життя?” або “Краса людських взаємин – у любові” (за мотивами “лісової пісні” Лесі Українки).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Символічність образів Мавки й дядька Лева – уособлення духовності й краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головної героїні Мавки. Симбіоз високої духовності й буденного прагматизму в образі Лукаша