Сила струму вимірюється в

Дії електричного струму може виявлятися в різних ступенях – в сильних або слабких. Досліди показують, що інтенсивність (ступінь дії електричного струму) залежить від заряду, що проходить по ланцюгу за 1 с.

Сила струму вимірюється в Амперах.

Коли вільна заряджена частинка – електрон в металі або іон у розчині кислот, солей або лугів – рухається по електричному ланцюзі, то разом з нею відбувається і переміщення заряду. Чим більше частинок переміститься від одного полюса джерела струму до іншого або просто від одного кінця ділянки ланцюга до іншого, тим більше загальний заряд q, перенесений частинками.

Електричний заряд, що проходить через поперечний переріз провідника за 1 с, визначає силу струму в ланцюзі.

Отже, сила струму дорівнює відношенню електричного заряду q, що пройшов через поперечний переріз провідника, до часу його проходження t, тобто:

I=q/t

Де

    I – сила струму.

На Міжнародній конференції з мір та ваги у 1948 р. було вирішено в основу визначення одиниці сили струму покласти явище взаємодії двох провідників зі струмом. Спочатку ознайомимося з цим явищем на досвіді.

Уявімо два гнучких прямих провідника, розташованих паралельно один одному. Обидва провідника приєднані до джерела струму. При замиканні ланцюга по провідникам протікає струм, внаслідок чого вони взаємодіють – притягуються або відштовхуються, в залежності від напрямку струму в них.

Силу взаємодії провідників зі струмом можна виміряти. Ця сила, як показують розрахунки і досліди, залежить від довжини провідників, відстані між ними, середовища, в якому перебувають провідники, і, що найважливіше для нас, від сили струму в провідниках. Якщо однакові всі умови, крім сили струмів, то, чим більше сила струму в кожному провіднику, тим з більшою силою вони взаємодіють між собою.

Уявімо собі тепер, що взяті дуже тонкі і дуже довгі паралельні провідники. Відстань між ними 1 м, і знаходяться вони у вакуумі. Сила струму в них однакова.

За одиницю сили струму приймають силу струму, при якій відрізки таких паралельних провідників довжиною 1 м взаємодіють з силою 0,0000002 Н. Цю одиницю сили струму називають ампером (позначається А) на честь французького вченого Ампера.

Застосовують також частинні і кратні одиниці сили струму:

    Міліампер (мА); Мікроампер (мкА); Кілоампер (кА); 1 мА = 0,001 А; 1 мкА=0,000001 А; 1 кА = 1000 А.

Щоб уявити собі, що таке ампер, наведемо приклади: сила струму в спіралі лампи кишенькового ліхтаря 0,25 А = 250 мА.

В освітлювальних лампах, використовуваних в наших квартирах, сила струму становить від 7 до 400 мА (в залежності від потужності лампи).

Через одиницю сили струму – 1 А визначається одиниця електричного заряду – 1 Кл.

Так як:

I=q/t

То:

Q = It

Вважаючи I=1 A, t = 1 с, отримаємо одиницю електричного заряду – 1 Кл.

1 кулон = 1 ампер – 1 секунда, або 1 Кл = 1 А-1 = 1 А-с.

Кулон дорівнює електричному заряду, що проходить крізь поперечний переріз провідника при силі струму 1 А за час 1с.

З формули q=It випливає, що електричний заряд, що проходить через поперечний переріз провідника, залежить від сили струму і часу його проходження. Наприклад, в освітлювальній лампі, в якій сила струму дорівнює 400 мА, крізь поперечний переріз спіралі за 1 хв проходить електричний заряд, рівний 24 Кл.

Електричний заряд має також Іншу назву – кількість електрики.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Сила струму вимірюється в