Сила і густина струму

Електричний струм називається постійним, якщо за рівні проміжки часу через поперечний переріз провідника проходить однаковий заряд. Постійний струм найбільш простий для вивчення. З нього ми й починаємо.

Кількісною характеристикою електричного струму є сила струму. У разі постійного струму абсолютна величина сили струму тобто відношення абсолютної величини заряду q, що пройшов через поперечний переріз провідника за час t, до цього самого часу.

Вимірюється сила струму в амперах (A) 11. При силі струму в 1 А через поперечний переріз провідника за 1 с проходить заряд в 1 Кл.

Підкреслимо, що формула (3.41) визначає абсолютну величину, або модуль сили струму. Сила струму може мати ще й знак! Цей знак не пов’язаний зі знаком зарядів, що утворюють струм, і вибирається з інших міркувань. А саме, в ряді ситуацій (наприклад, якщо заздалегідь не ясно, куди потече струм) зручно зафіксувати деякий напрям обходу ланцюга (скажімо, проти годинникової стрілки) і вважати силу струму позитивною, якщо напрямок струму збігається з напрямком обходу, і негативною, якщо струм тече проти напрямку обхода12.

У разі постійного струму сила струму є величина постійна. Вона показує, який заряд проходить через поперечний переріз провідника за 1 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сила і густина струму