ЩУКА – Леонід ГЛІБОВ (1827-1893) – ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

На Щуку хтось бомагу в суд подав.

Що буцімби вона такеє виробляла.

Що у ставу ніхто життя не мав:

Того заїла в смерть, другого обідрала.

Піймали Щуку молодці

Та в шаплиці1

Гуртом до суду притаскали.

Хоча чуби й мокренькі стали.

На той раз суддями були:

Якись два Осли,

Одна нікчемна Шкапа

Та два стареньких Цапа. –

Усе народ, як бачите, такий

Добрячий та плохий.

За стряпчого, як завсігди годиться.

Була приставлена Лисиця…

А чутка у гаю була така,

Що ніби Щука та частенько.

Як тільки зробиться темненько,

Лисиці й шле то щупачка,

То сотеньку карасиків живеньких

Або линів гарненьких…

Чи справді так було, чи, може, хто збрехав

(Хто ворогів не мав!). –

А все-таки катюзі.

Як кажуть, буде по заслузі.

Зійшлися судді, стали розбирать:

Коли, і як воно, і що їй присудити?

Як не мудруй, а правди ніде діти.

Кінців не можна поховать…

Не довго думали – рішили

1 Шаплиця – посудина з ручками для носіння рідини.

І Щуку на вербі повісити звеліли.

– Дозвольте і мені, панове, річ держать, –

Тут обізвалася Лисиця:

– Розбійницю таку не так судить годиться:

Щоб більше жаху їй завдать

І щоб усяк боявся так робити, –

У річці вражу Щуку утопити!

– Розумна річ! – всі зачали гукать.

Послухали Лисичку

І Щуку кинули – у річку.

1. Найкраще мораль байки “Жаба і Віл” передає прислів’я

А циган коня кує, а жаба й собі лапку подає

Б не надувайся, жабо, бо до вола ще далеко

В якби жабі хвоста, була б не проста

Г жаба мала, а рот великий

2. У судовому засіданні (байка “Щука”) НЕ брав участі

А Цап

Б Осел

В Шкапа

Г Ведмідь

3. Адвокатом Щуки на суді був (була)

А Цап

Б Осел

В Шкапа

Г Лисиця

4. Яку людську ваду втілено в образі Жаби? Чи траплялись у вашому житті такі люди? Якщо так, то в чому виявлялася ця риса характеру?

5. Прочитайте мораль байки “Жаба і Віл”. Передайте цю настанову своїми словами.

6. Які типові риси характеру втілює Лисиця? Чи бувають, на вашу думку, люди, які жодного разу в житті не схитрували? Якщо ні, то чому ж ми тоді засуджуємо цю рису – хитрість?

7. Охарактеризуйте Щуку. Яка деталь у байці засвідчує, що вона не без гріха (зверніть увагу: за руку, як кажуть, ніхто її не спіймав – у тексті байки перед звинуваченням ужито слово буцімби)?

8. Якими в байці виступають судді? Як називають таких людей? Чому саме таких звірів Л. Глібов увів до сюжету байки?

9. Байка “Щука” належить до сатири чи гумору? Обгрунтуйте свою думку.

10. Яка байка Л. Глібова вам сподобалася найбільше? Чим саме?

11. Усно опишіть зовнішність Жаби за ілюстрацією (особливу увагу зверніть на вираз її очей, бо в народі кажуть, що очі – це дзеркало душі).

12. Складіть і запишіть у робочий зошит мораль до байки “Щука”.

1. Вивчити напам’ять байку Л. Глібова “Щука”.

2. Знайти й прочитати байку Л. Глібова “Вовк та Ягня”. Якому уривкові відповідає подана нижче ілюстрація? Опишіть за нею зовнішність Вовка та Ягняти. Згадайте, у яких зарубіжних авторі в є байка з такою самою назвою й сюжетом (за бажанням).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЩУКА – Леонід ГЛІБОВ (1827-1893) – ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ