Що вивчає економіка

Термін “економіка” має два значення. По-перше, це наука, вивчає способи організації господарської діяльності людей з метою створення матеріальних благ і регулювання потреб суспільства. Це може бути економіка країни, економіка галузі, економіка підприємства (компанії). По-друге, це наука, що вивчає поведінка (діяльність) учасників процесу господарської діяльності.
Відповідно економіка (і економічна теорія) вивчає чотири стадії діяльності, які охоплюють основні процеси економічного розвитку: виробництво, розподіл, обмін, споживання.
Виробництво – це процес створення матеріальних і духовних благ, необхідних для існування і розвитку людини.
Розподіл – це процес визначення частки, кількості та пропорцій, в яких кожен господарський суб’єкт бере участь у зробленому продукті.
Обмін – це процес руху матеріальних благ і послуг від одного суб’єкта до іншого і форма суспільного зв’язку виробників в обміні товарів і послуг.
Споживання – це процес використання результатів виробництва для задоволення певних потреб.
Всі стадії знаходяться у взаємозв’язку і взаємодії. Співвідношення і взаємозв’язок чотирьох стадій господарської діяльності виражаються наступним чином. Основа життя і джерело прогресу людського суспільства – виробництво. Воно є вихідним пунктом господарської діяльності. Споживання – кінцевий пункт виробництва, розподіл і обмін – проміжні стадії, що зв’язують виробництво зі споживанням (хоча виробництво є первинною стадією, воно служить споживанню). Споживання утворює кінцеву мету І мотив виробництва, оскільки в споживанні продукт не вибирається потребітелем. Іменно тому споживання диктує нове замовлення виробництву – задоволена потреба народжує нову потребу.
Розвиток потреб є рушійною силою розвитку виробництва. Але виникнення самих потреб обумовлено виробництвом.
Розподіл і обмін продукту залежать від виробництва, так як розподіляти і обмінювати можна тільки те, що вироблено. Але, у свою чергу, вони чинять активний зворотний вплив на виробництво: якість виробів, масштаби випуску, асортимент та ін.
Основні засоби (фактори) виробництва – земля, праця, капітал. Люди, що володіють знаннями та досвідом, призводять фактори виробництва в дію, і разом вони становлять продуктивні сили суспільства.
Процес праці – це матеріальна основа процесу виробництва. Процес виробництва матеріальних благ і послуг включає в себе не тільки процес праці, а й економічні відносини працівників у процесі трудової діяльності. Відомо, що саме праця створила людину і є головним чинником його розвитку. Приниження значення праці, зокрема через його малу оплату, властиво слаборозвиненим країнам. І поки зберігається така ситуація, ці країни ніколи не зможуть вибратися з розряду відстаючих, при тому що інші фактори виробництва в них можуть бути розвинені непогано.
Головною складовою процесу праці є свідома людська діяльність, спрямована на об’єкти праці з використанням засобів праці.
Об’єкти праці – це те, на що спрямована праця людини з метою створення майбутнього готового продукту (товару). Це можуть бути як матеріали (руда, круглий ліс і т. Д.), Так і вузли та деталі для збору складної машини.
Засоби праці – це інструменти, які людина використовує, перетворюючи об’єкти праці (обладнання, верстати і т. Д.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Що вивчає економіка