Що таке валюта: визначення

Поняття валюта має кілька граматичних значень:

    Валюта – грошова маса конкретної країни. Валюта – це грошові знаки і розрахункові одиниці різних країн. Валюта – загальновизнані розрахункові одиниці, наприклад, євро, долар і т. п.

Світова валютна система ставить перед собою основну мету – розвиток міжнародної торгівлі. Для забезпечення поставленого завдання, кожна відома в світі грошова одиниця повинна мати зовнішньої і внутрішньої вартістю (тобто, наскільки легко можна обміняти цю валюту на грошові знаки іншої країни). Простіше кажучи, можливістю конвертації. Ступінь ліквідності визначається саме такою властивістю оборотності національної валюти по відношенню до інших валют на міжнародних фінансових ринках.

Конвертованість – показник якості валюти і участь грошових знаків цієї дивні в світових угодах і інструментах валютного ринку.

Валюта і конвертованість

За ступенем конвертованості валюти поділяють на три групи:

1. Вільно конвертовані валюти.

Це валюта, грошові знаки якої легко і без будь-яких обмежень можуть бути обмінені на іншу валюту, тобто, вони володіє повною зовнішньою і внутрішньою оборотністю. Вільно конвертована валюта може бути обміняна не тільки у випадках операцій руху послуг або товарів імпорту-експорту, а й на різного роду рухах капіталу інвестування або кредитування.

Отже, вільно конвертована валюта – це грошові знаки країни, за які без будь-яких обмежень з боку закону можуть бути вчинені будь-які операції або вона може бути обміняна на іншу валalt = “валюта” Юту. До вільно конвертованій валюті відносяться:

    Американський долар (USD); Фунти стерлінгів банку Англії (GBF); Швейцарський франк (CHF); І деякі інші.

2. Частково конвертована валюта.

До такої валюти відноситься національна грошова маса країн, в якій застосовані валютні обмеження для резидентів, а також контролюються окремі види обмінних операцій.

3. Не конвертована (замкнута) валюта.

Це валюта, яка працює тільки в межах кордонів певної країни і не може бути обміняна на інші світові цінні папери або гроші інших держав.

До якого розряду належить та чи інша валюта – визначає Міжнародний валютний фонд. За винятком цих типів валют застосовуються і інші фінансові інструменти, що працюють тільки в безготівковій формі – клірингові валюти. До такого типу валютних одиниць, які використовуються тільки для забезпечення безготівкових операцій, мають доступ тільки країни-учасниці обопільного платіжної угоди при проведенні розрахунків по поточних операціях.

Резервна валюта

Ще одне поняття світової економіки – це резервна валюта. До таких грошових знаків відносять кредитно-грошову масу провідних країн, що беруть участь у світовій торгівлі, яка використовується для взаєморозрахунків за зовнішньоторговельними платежах і при регулюванні світових цін.

Історію розвитку резервної валюти почав фунт стерлінгів. Це була єдина валюта, яка використовувалася для оплати праці і товарів по всьому світу. Тому що англійська промисловість стрімко набирала обертів і розвивалася торгівля. Англія була країною колонізатором, у всіх її колоніях торгівля і економіка грунтувалася на фунтах – стерлингах. Однак, пізніше в Сполучених Штатах Америки промисловість випередила розвиток Англії. І долар почав витісняти фунт, беручи на себе виконання основної ролі резервної валюти. Остаточне рішення про призначення долара на роль резервної валюти відбулося в 1944 році на Бретон-Вудської конференції.

Валюта світу і валютна інтервенція

У сучасному світі американська національна валюта – основна резервна валюта світу. Саме в доларах здійснюється більша частина міжнародних розрахунків. По багатьох товарах на світовому ринку ціни фіксуються саме в цій валюті. Вирішальну роль, яка впливає на курс валют, мають міжнародні та політичні відносини, а також грошово-кредитна політика держави. З метою зміцнення тієї чи іншої національної валюти банки держав можуть проводити політику інтервенції.

Валютною інтервенцією називається покупка або продаж великих обсягів грошової маси, яка має на меті впливу на курс валюти. Таким інструментом впливу користуються банки будь-яких країн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Що таке валюта: визначення