Що таке темперамент: визначення

Темперамент – в психології це індивідуальна особливість людини, яка в більшій мірі залежить від його вроджених, психофізіологічних якостей. Темперамент – строго індивідуальна риса, заснована на психічної діяльності, швидкості та інтенсивності психофізіологічних процесів.

Виділяють три області, в яких проявляється темперамент:

    Ступінь активності людини в загальному сенсі. Відмінності в області рухів. Ступінь зовнішнього вираження почуттів.

Загальна активність характеризується інтенсивністю, з якою людина взаємодіє з навколишнім природним або соціальним середовищем. Тут існує дві крайності: одні люди занадто мляві, пасивні, а інші – дуже швидкі і активні.

Рухова активність (моторика) виражається в тому, наскільки швидкими і різкими є руху, мова або, навпаки, наскільки вони повільні, а людина мовчазний.

Вираз почуттів, або емоційність, проявляється в тому, наскільки швидко змінюється емоційний стан, сприйнятливість до зовнішніх впливів, до почуттів іншої людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Що таке темперамент: визначення