Що таке соціальні норми?

Під терміном “соціальні норми” ховаються соціальні еталони суспільного життя, виконання яких обов’язкове для всіх членів суспільства. У разі їх невиконання суспільство прямо або побічно карає порушника. Існування соціальних норм необхідно для нормального існування суспільства.

Соціальні норми поділяються на дві великі групи:
моральні (формують основні уявлення про добро і зло, обов’язок і свободі)
Моральні норми диктують стандарти поведінки людини в суспільстві. Їх виконання охороняється громадською думкою. У разі їх невиконання покарання носить умовний характер.

Правові (формують основні обмеження у поведінці людини в суспільстві)
Правові норми встановлюються державними органами. Вони закріплені на законодавчому рівні. На відміну від моральних, вони обов’язкові для виконання. У разі їх невиконання держава залишає за собою право на примусове обмеження життєдіяльності людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Що таке соціальні норми?