Що таке психічне здоров’я

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає психічне здоров’я (духовне або душевне, іноді – ментальне здоров’я, від англ. Mental health) наступним чином:

Психічне здоров’я – це стан благополуччя, при якому людина здатна реалізовувати свій власний потенціал, справлятися зі звичайними життєвими стресами, продуктивно і плідно працювати, а також вносити вклад в життя своєї спільноти.

Даний термін досить широкий, тому для визначення психічного здоров’я зазвичай виділяють декількох критеріїв:

Усвідомлення безперервності, постійності та ідентичності свого фізичного і психічного “я”;
почуття сталості та ідентичності переживань в однотипних ситуаціях;
критичність до себе і своєї власної психічної продукції (діяльності) та її результатами;
відповідність психічних реакцій (адекватність) силі і частоті середовищних впливів, соціальним обставинам і ситуаціям;
здатність самоврядування поведінкою відповідно до соціальних норм, правил, законів;
здатність планувати власну життєдіяльність і реалізовувати ці плани;
здатність змінювати спосіб поведінки залежно від зміни життєвих ситуацій і обставин.
У повсякденному житті ці критерії виявляються в ступені інтегрованості особистості в суспільство, гармонійності їхнього сприяння, врівноваженості, духовності, включенні в систему життєвих цінностей проходження принципам доброти і справедливості, прагнення до саморозвитку. Іншими словами, психічно здорова людина адекватно оцінює дійсність, виявляє інтерес до навколишнього світу, погоджує свою поведінку і реакцію на події з умовами середовища, здатний до самоаналізу і рефлексії.

У випадку, коли людині невластиві ці якості, можна судити про психічне нездоров’я. Воно проявляється в дезорієнтації особистості, відході від відповідальності, залежно від шкідливих звичок, пасивності, підвищеної тривожності, втрати віри в себе, ворожості по відношенню до оточуючих.

Але до психічного здоров’я не можна підходити тільки формально, адже досить часто слідування тим або іншим поведінковим нормам може визначатися набором факторів, на основі яких судити про психічні розлади недоречно. Серед них – соціально-культурні особливості, звичаї, традиції і засади різних товариств, особливості професійної діяльності.

Психічне і психологічне здоров’я
Слід розрізняти психічне та психологічне здоров’я. Найбільш узагальнено про психічне здоров’я людини можна сказати як про набір психічних установок, що дозволяють адекватно реагувати і пристосовуватися до умов середовища проживання. Це відповідність суб’єктивних уявлень об’єктивної реальності, адекватне сприйняття себе, вміння мислити критично і багато іншого. Незважаючи на часте вживання терміну “психологічне здоров’я” як синоніма до психічного, між ними існують відмінності. Психологічне здоров’я у своєму визначенні – більш широке поняття, воно характеризує особистість у цілому, враховує особливості вольової, мотиваційної, пізнавальної, емоційної діяльності.

Чому важливо приділяти увагу своєму психічному здоров’ю?
Багато хто, напевно, чули стала крилатою фразу: “Усі хвороби від нервів”. Коли у людини грип чи застуда, він приймає таблетки, мікстури, проходить курс лікування. Однак в стані стресу, почуття тривоги він не робить нічого. Бізнес-тренери та практикуючі психологи відзначають, що якщо співробітники компанії, що працюють по напруженому графіку в постійному стресі, час від часу проходять курси зміцнення стресостійкості та позбавлення від тривоги, їх продуктивність значно зростає. Це позитивно позначається не тільки на роботі, але і на відносинах всіх рівнів всередині колективу, сприяє здоровій атмосфері в компанії.

Відомо, що коли люди отримують відповідну психіатричну допомогу, вони не так часто звертаються за медичною допомогою в цілому. Наприклад, в США спостереження за людьми, що страждають тривожними розладами, показало, що люди, які отримали допомогу психіатра стали витрачати на 35% менше грошей на лікування від різних хвороб, ніж ті, хто не звертався до фахівців. Існують і інші дані, згідно з якими люди, які мають невирішені проблеми з психічним здоров’ям, відвідують лікарів у два рази частіше, ніж ті, хто отримує психіатричну допомогу.

Надмірне занепокоєння і стрес можуть сприяти розвитку деяких хвороб серця, послабити сили імунної системи. Психологічні проблеми також збільшують ймовірність неправильного поведінкового вибору, що виявляється в пристрасті до куріння і наркотиків, зловживання алкоголем. За неофіційними підрахунками, навіть у США, країні з розвиненою психіатрією, приблизно кожен четвертий дорослий страждає від діагностованих психічних розладів.

Підводячи підсумки, або чому психічне здоров’я важливо:

Існує тісний взаємозв’язок між психікою і фізичним станом людини. Почуття тривоги, постійні стреси і переживання можуть призвести до погіршення здоров’я (порушення сну, ослаблення імунної системи).
Нарколог, психіатр, доктор медичних наук Д. Сек зазначає, що люди, які піклуються про психічне здоров’я, як правило, досягають великих успіхів у кар’єрі і заробляють більше.
Психічне здоров’я дуже важливо в плані комунікації, в першу чергу, в сім’ї. Воно дозволяє підтримувати здорову атмосферу в середовищі близьких людей, правильно виховувати дітей, даючи їм необхідну турботу і психологічну модель для наслідування.
Психічно здорові люди рідше схильні до впливу негативних соціальних факторів, і рідше скоюють протизаконні дії.
У 2012 р в “British Medical Journal” були опубліковані результати дослідження, згідно з якими середня тривалість життя психічно здорових людей вище, ніж у людей з розладами. Більше того, ризик померти від захворювань серцево-судинної системи на 94% вище у тих, хто схильний постійній депресії і почуттю тривоги і не може з ними справлятися.
Таким чином, коли людина вільна від депресії, тривоги, надмірного напруження і неспокою, а також шкідливих звичок, він здатний жити повноцінно, повною мірою реалізовуватися і отримувати задоволення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Що таке психічне здоров’я