Що таке податкова система

Податкова система об’єднує дві органічно пов’язані складові: систему податкових платежів і податковий механізм.

Система податкових платежів – це сукупність податків, зборів, мит та інших прирівняних до податків платежів, що стягуються на всій території держави або на її окремих територіальних утвореннях (суб’єктах федерації, муніципалітетах) у порядку, затвердженому податковим законодавством. Податковий механізм об’єднує сукупність усіх засобів і методів нарахування, справляння та розподілу податкових доходів по бюджетними рівнями відповідно до чинного податкового законодавства.

З позиції економічної теорії податкова система являє собою систему економічних відносин між державою, з одного боку, і його громадянами та господарюючими суб’єктами, з іншого боку, з приводу перерозподілу частини ВВП на користь держави.

Використання державою податкової системи з метою зміни або стабілізації економічної, соціальної, політичної, екологічної, демографічної або який-небудь іншій ситуації в країні або її зовнішньоекономічних відносин називається податковою політикою держави. За допомогою зміни системи податкових платежів та податкового механізму держава формує нові напрямки податкової політики. Завдяки введенню нових податків або скасування діючих, зміни величини податкових ставок, зняттю або розширенню податкових пільг, відстрочення податкових платежів держава може впливати на розвиток процесу інвестиційної підприємницької активності, стимулювати або послаблювати купівельну спроможність населення, обмежувати або заохочувати ввезення в країну закордонних товарів. Все це буде проявом певних напрямів державної податкової політики.

Зміни в державній податковій політиці реалізуються за допомогою здійснення податкових реформ – зміни податкового законодавства. У сучасній світовій практиці зміни податкових ставок і податкових пільг є найбільш поширеними напрямками податкових реформ.

В основі податкової політики лежать три головні принципи. Вона повинна бути нейтральною, справедливої ​​та ефективної. Однак важко назвати хоча б одну систему, яка відповідала б цим критеріям. Нейтральність системи оподаткування виявляється в тому, що теоретично податки носять розумний, логічно обгрунтований і співрозмірний характер.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Що таке податкова система