Що таке неологізми? Розглянемо приклади

Якщо на уроках української мови ви не змогли розібратися в тому, що таке неологізми, звідки вони беруться і для чого потрібні – зараз саме час усунути прогалину в знаннях.

Що таке неологізми в українській мові?

“Неологізм” – слово, яке має давньогрецькі корені. Воно утворено від двох слів: “неос” – новий і “логос” – слово. Неологізми – це нові слова або словосполучення, які недавно з’явилися в мові. Вони добре помітні в мові, виділяючись на тлі звичайних слів і виразів свіжістю і новизною.

Розвинені мови, які постійно використовуються в різних сферах життя, постійно утворюють нові слова.

Деякі з них виявляються вдалими і вбудовуються в структуру мови, поступово стаючи його невід’ємною приналежністю. Але набагато більшу кількість неологізмів залишаються незатребуваними і незабаром виходять з мовного обороту.

Для чого потрібні неологізми?

Утворення неологізмів набагато активніше відбувається в періоди нестабільності суспільства, зміни його структури, а також у зв’язку з появою технічних новинок в побуті звичайних людей.

Останнє століття характеризується бурхливим розвитком техніки, одночасно з яким відбуваються докорінні зміни в структурі суспільства і взаємини людей. Постійно виникають нові професії, нові предмети і поняття вимагають для себе нових назв.

Тому процес створення неологізмів йде постійно, і нові слова виникають мало не щодня.

Деякі з них запозичуються з інших мов, деякі виникають в результаті злиття кількох слів. Часом абревіатури і скорочення починають жити своїм незалежним життям, стаючи повноцінними словами, а іноді звичне слово набуває нового змісту, докорінно відмінного від початкового.

Так, спочатку двадцятого століття було створено безліч неологізмів, які увійшли до складу української мови і сьогодні вже стали повноправними словами:

  Льотчик; Комсомол; Колгосп і т. д.

Сьогодні процес “імплантації” слова в тканину мови відбувається набагато швидше, ніж навіть півстоліття тому, завдяки інтернету і пов’язаним з ним високим ступенем комунікації в суспільстві.

Наводимо приклади неологізмів

Багато слів, сьогодні звичні для нас, свого часу були неологізмами. Так, для вісімнадцятого століття новими і незвичними були слова:

  Сузір’я; Насос; Рудник; Маятник; Креслення.

У дев’ятнадцятому столітті неологізмами вважалися:

  Пароплав; Паровоз; Промисловість; Зворушливий; Розсіяний.

Двадцяте століття, неймовірно багате неологізмами, подарувало української мові безліч слів:

  Літак; Водій; Дзвонити – викликати для телефонної розмови; Комсомолець; Трактор; Передовик; Ударник і ін.
Приклади неологізмів у віршах В. Маяковського

Володимир Маяковський, один з найбільш талановитих і потужних російських поетів двадцятого століття, є автором безлічі неологізмів, які він щедро розсипав в своїх віршах.

Деякі з них так і залишилися зразками авторського неабиякого складу, інші ж увійшли в нашу повсякденну мова і з часом втратили блиск новизни. Буквально в кожному творі поета можна зустріти один або кілька неологізмів, які використовувалися ним для підвищення образності віршів, більш потужного емоційного впливу на читача.

Як приклади можна навести такі слова і вирази:

  Дригоножество – про балерину Кшесинську; Голоштанний – про народ, пригнічений капіталістами; Молоткастий і серпастий – про радянський паспорт; Машинерія; Громаддя – про плани на майбутнє; Прозасідалися, канцелярщина – про бюрократів.

Можна навести ще безліч прикладів неологізмів у творчості Маяковського, але краще взяти з полиці томик віршів і прочитати яскраві, вільні і неймовірно сміливі строфи геніального поета.

Приклади сучасних неологізмів (21 століття)

Двадцять перше століття за минулі півтора десятиліття встигло ввести в словесний оборот безліч нових слів і виразів.

Сьогодні в українській мові постійно з’являються неологізми, які відносяться в основному до сфери бізнесу і комп’ютерних технологій:

  Маркетолог; Айфон; Франшиза; Керована миша – в значенні “маніпулятор для комп’ютера”; Гуглити; Інтернет; Созвон; Есемески; Тролі і Ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Що таке неологізми? Розглянемо приклади