Що таке моль

Моль – одне з найважливіших понять в хімії, – це, свого роду, ланка для переходу з мікросвіту атомів і молекул в звичайний макросвіт грамів і кілограмів.

У хімії часто доводиться вважати велику кількість атомів і молекул. Для швидкого і ефективного підрахунку прийнято користуватися методом зважування. Але при цьому треба знати, вага окремих атомів і молекул. Для того, щоб дізнатися молекулярну масу треба скласти масу всіх атомів, що входять в з’єднання.

Візьмемо молекулу води H2O, яка складається з одного атома кисню і двох атомів водню. З періодичної таблиці Менделєєва дізнаємося, що один атом водню важить 1,0079 а. е. м.; один атом кисню – 15,999 а. е. м. Тепер, щоб обчислити молекулярну масу води, треба скласти атомні маси компонентів молекули води:

H2O = 2 – 1,0079 + 1 – 15,999 = 18,015 а. е. м.
Наприклад, для сульфату амонію молекулярна маса буде дорівнює:

Al2 (SO4) 3 = 2 – 26,982 + 3 – 32,066 + 12 – 15,999 = 315, 168 а. е. м.
Повернемося знову до повсякденного життя, в якій ми звикли користуватися такими поняттями, як пара, десяток, дюжина, сотня. Все це своєрідні одиниці виміру певних об’єктів: пара черевиків, десяток яєць, сотня скріпок. Подібної одиницею виміру в хімії є моль.

Сучасна наука з високою точністю визначила число структурних одиниць (молекули, атоми, іони…), які містяться в 1 молі речовини – це 6,022 – 1023 – постійна Авогадро, або число Авогадро.

Число Авогадро – це певна кількість об’єктів, якими, як правило, є молекули й атоми.

Все вищесказане про молі відноситься до мікросвіту. Тепер треба пов’язати поняття благаючи з повсякденним макросвітом.

Весь нюанс полягає в тому, що в 12 грамах ізотопу вуглецю 12C міститься 6,022 – 1023 атомів вуглецю, або рівно 1 моль. Таким чином, для будь-якого іншого елемента моль виражається кількістю грамів, рівним атомної масі елемента. Для хімічних сполук моль виражається кількістю грамів, рівним молекулярної масі сполуки.

Трохи раніше ми з’ясували, що молекулярна маса води дорівнює 18,015 а. е. м. З урахуванням отриманих знань про молі, можна сказати, що маса 1 благаючи води = 18,015 г (тому що, моль сполуки – це кількість грамів, рівних його молекулярній масі). Іншими словами, можна сказати, що в 18,015 г води міститься 6,022 – тисячі двадцять три молекул H2O, або 1 моль води = 1 моль кисню + 2 благаючи водню.

З наведеного прикладу зрозуміла зв’язок мікросвіту і макросвіту через моль:

Число Авогадро ↔ моль ↔ кількість грамів, рівних атомної (формульної) масі
Наведемо кілька практичних прикладів використання благаючи:

Завдання №1: Скільки молекул води міститься в 16,5 молях H2O?

Рішення: 16,5 – 6,022 – тисячі двадцять-три = 9,93 – +1024 молекул.

Завдання №2: Скільки молей міститься в 100 грамах H2O?

Рішення: (100г / 1) – (1 моль / 18,015г) = 5,56 моль.

Завдання №3: Скільки молекул містить 5 г діоксиду вуглецю?

Рішення:

Визначаємо молекулярну масу CO2: CO2 = 1 – 12,011 + 2 – 15,999 = 44,01 г / моль
Знаходимо число молекул: (5г / 1) – (1 моль / 44,01г) – (6,022 – 1023/1 моль) = 6,84 – 1022 молекул CO2


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Що таке моль