Що таке картель?

Картель – це На перший погляд, здається, що картель – це єдина монополія, але насправді для освіти картелі збирається група фірм, яка діє спільно і узгоджено приймає рішення з приводу цін і обсягів випуску продукції. Вони створюються для знищення конкуренції між фірмами, максимізуючи при цьому прибуток. Мабуть, основною проблемою картелі є узгодження рішень між фірмами-партнерами і встановлення квот для цих фірм.

Для формування картелю необхідно:

    – переконатися в наявності існуючого бар’єру для входу в галузь, де з’явиться можливість запобігання реалізації продукції іншими фірмами після підвищення цін; – для встановлення спільного орієнтиру по загальному рівню випуску організувати зустріч виробників готового продукту; – кожного члена картелю встановити квоту; – проконтролювати процес проведення затверджених квот.

Для не виконують свої угоди при перевищенні квот, картелі встановлюють штрафи. При прийнятті рішень про рівень виробництва і монопольною ціною у картелів з’являється проблема. Якщо у фірми більш високі середні витрати, то вони можуть досягти високих картельних цін. Також щодо поділу території існують розбіжності.

Нині картелі існують у вигляді патентних пул, ліцензійних угод, консорціумів з проведення наукових розробок, тобто вони існують в досить різноманітних і гнучких формах. З точки зору мети картелі систематизуються за:

    – контролю умов продажів; – встановлення цін; – розділення діяльності, продажу, територій і споживачів; – встановлення частки в будь-якій галузі бізнесу.

В деяких країнах Європи і США законодавчо заборонені ті картелі, які пов’язані з поділом ринку, фіксуванням цін, обмеженням виробничих потужностей і обсягу випуску. Існують картелі, які переслідують мету максимізації галузевої або сукупної прибутку, є картелі, які своєю метою ставлять фіксацію і розподіл ринкових цілей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Що таке картель?