Що таке дослід і спостереження?

Спостереження і дослід у фізиці – це два основні методи пізнання законів природи.

Людина здавна, спостерігаючи за природою, її пристроєм і явищами, зазначав для себе різні закономірності, робив висновки і відкриття.

На основі спостережень часто виникають припущення про що-небудь. Ці припущення треба якось підтвердити, перевірити. У такому випадку на допомогу у фізиці приходить досвід.

При досвіді моделюється досліджувана фізичне явище, створюються особливі умови для його протікання. Проведений досвід може підтвердити припущення, висунуте на основі спостереження, а може його спростувати. У цьому полягає науковий метод: в результаті спостережень висувається гіпотеза (припущення), потім ця гіпотеза перевіряється на досвіді і або підтверджується, або спростовується досвідом.

Можна сказати, що спостереження передує досвіду. Остаточну крапку в питанні встановлює досвід.

У процесі проведення досвіду може виникнути нове спостереження, і для його підтвердження досвід так чи інакше змінюється.

Закони фізики переважно були сформульовані на основі дослідів.

Досвід в науці часто називають експериментом.

Приклад спостереження: куля швидше скочується з більш крутої гори. Гіпотеза: чим ближче до вертикальної осі поверхня, тим швидше з неї скочуються предмети, найбільшу швидкість розвивають предмети при вертикальному падінні. Досвід, який можна провести, щоб підтвердити гіпотезу: взяти дошку, нахиляючи її під різним кутом, скачувати з неї один і той же предмет, при цьому вимірювати час, за який предмет долає відстань від верхньої точки дошки до нижньої. Якщо час зменшується, коли нахил дошки стає ближче до вертикальної осі, значить гіпотеза вірна. Якщо ні, значить гіпотеза не вірна, і спостереження грунтувалося на якомусь іншому законі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Що таке дослід і спостереження?