Що таке цінні папери

Ключові слова: цінний папір, акція, облігація, вексель, ощадний сертифікат, чек, емісія цінних паперів, дивіденди, купонний дохід.

Цінний папір – електронний або паперовий документ, що засвідчує майнові права, здійснення і передача яких можливі тільки при його пред’явленні. Необхідно усвідомити відразу, що цінний папір є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин, предметом купівлі-продажу, обміну і т. п. Наприклад, свідоцтво про право власності на квартиру не є цінним папером, бо з передачею цього паперу права на квартиру не передаються. Здійснення прав власності на квартиру можливо, в принципі, і без пред’явлення цього паперу. А ось з передачею акції нового власника переходять і всі права, що засвідчуються нею. Значить акція – цінний папір.

Купівля цінних паперів – ефективний спосіб для вкладення грошей або пошуку додаткових джерел фінансування свого бізнесу. Цінні папери для одних здатні приносить додатковий дохід, а для інших – здійснювати позику ресурсів, грошей.

Всі цінні папери за критерієм форми можна розділити на документарні (мають паперову основу) і бездокументарні (електронні). Причому більшість саме останніх, так як вони легше стають предметом цивільно-правового обороту (предметом купівлі-продажу, обміну і т. п.). На документарних паперах треба здійснювати передавальні написи, іншим способом реєструвати факт переходу прав за цінним папером. А бездокументарні цінні папери зберігаються на спеціальних т. зв. депозитарних рахунках (подібні звичайним банківським рахункам, тільки на них враховуються не гроші, а одиниці цінних паперів) і для передачі їх новому власнику досить дати розпорядження організації, яка веде депозитарні рахунки.

Крім того, за критерієм визначеності власника цінних паперів можна також розділити на:
– іменні цінні папери – на них надписано ім’я власника; для передачі прав на цінний папір необхідно змінити напис на ній;
– цінні папери на пред’явника – на них ім’я власника не вказано; власником таких паперів визнається той, хто її висуває в даний момент як свою.

Випуск цінних паперів називається емісією. Організація, що випустила цінні папери, називається емітентом. Оскільки емітент несе матеріальні зобов’язання перед власниками цінних паперів, їх емісія піддається серйозному контролю з боку держави.

Основні види цінних паперів:

– акції – цінні папери, що засвідчують право власника на участь в управлінні акціонерним товариством, а також на отримання частини прибутку товариства пропорційно частці пакету акцій. Дохід по акціях називається дивідендом. Він найчастіше не буває фіксованим, а залежить від того, який обсяг коштів запрацювало акціонерне товариство (організація). Акції бувають звичайними (вони надають власнику право брати участь в зборах акціонерів, але не гарантують дивідендів) і привілейованими (гарантують мінімальний розмір дивіденду незалежно від результатів роботи акціонерного товариства, але обмежують права на участь в управлінні підприємством). “Вага” голосу акціонера залежить від пакета акцій, що належать йому. Якщо акціонер володіє декількома акціями, то він практично не може впливати на рішення зборів акціонерів. У таких випадках ефективніше купувати привілейовані акції – вони гарантують дохід. А ось якщо акціонер планує купувати великий пакет акцій, то більш розумно звернути увагу на звичайні акції. Особливо виділяють великі пакети акцій: а) блокуючий пакет – понад 25 відсотків акцій підприємства; б) контрольний пакет – понад 50 відсотків акцій. Контрольний пакет акцій дозволяє практично одноосібно управляти акціонерним товариством – вага голосів всіх інших акціонерів все одно буде менше;
– облігації – цінні папери, що засвідчують право власника на отримання певної суми грошових коштів після закінчення встановленого терміну (номінальної, або початкової вартості облігації), а також періодичного отримання доходів (поквартально, щорічно і т. п.). Такий дохід називається купонним доходом;
– вексель – цінний папір, що надає право її власнику вимагати певну суму грошей після закінчення встановленого терміну. На відміну від облігації вексель не передбачає отримання купонного доходу. Іншими словами, вексель – це лише боргова розписка;
– ощадний сертифікат – цінний папір, що свідчить право власника отримати обумовлену суму грошей після закінчення встановленого терміну разом з відсотками. Ощадний сертифікат подібний банківським вкладом. Він дозволяє отримати дохід (відсотки) по закінченні терміну, на відміну від облігації, що дозволяє отримати доходи регулярно;
– чек – це цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю; іншими словами – документ на отримання грошей в банку негайно


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Що таке цінні папери