Шекспір та його комедії. Урок позакласного читання – ВІДРОДЖЕННЯ

Мета:

– Навчальна: завершити ознайомлення з творчістю Вільяма Шекспіра; ознайомити учнів із двома найвідомішими комедіями драматурга, дати їх коротку характеристику; зробити узагальнення стосовно творчості Шекспіра та її значення для розвитку літератури;

– Розвивальна: розвивати читацьку активність учнів;

– Виховна: прищеплювати інтерес до надбань світової драматургії.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування на їх основі нових вмінь і навичок.

Обладнання: тексти комедій В. Шекспіра “Сон літньої ночі” та “Венеціанський купець”.

Особи, створені Шекспіром, не є, яку Мольера, типи

Такої от пристрасті, такого от пороку, а істоти живі,

Сповнені багатьох пристрастей, багатьох пороків;

Обставини розвивають перед глядачем їхні різноманітні

І багатосторонні характери. У Мольера Скупий є скупим

Та й тільки; у Шекспіра Шейлок скупий, кмітливий, мстивий,

Чадолюбний, дотепний…

О. С. Пушкін

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

– Пригадайте, на який етап творчості Вільяма Шекспіра припадає написання найвідоміших комедій.

– Що означає поняття “комедія”?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

– Протягом 90-х років Шекспір написав десять комедій. Сюжети для них він брав із різних джерел: італійських новел, античних і сучасних творів, з реальної дійсності.. Та де б не відбувалась у його творах дія, перед нами завжди постає весела Англія і своєрідні типи англійців. З окремими із них ми сьогодні познайомимось.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

– Комедії В. Шекспіра перейняті ренесансним утвердженням земного життя, непохитною вірою в благородство і довершеність людини. Його герої сміються над усім, що суперечить здоровій людській природі: над ханжеством і скнарістю, педантизмом і догматикою, афектацією і манірністю у поведінці й мові. Також їм трапляється багато перешкод на шляху до щастя, вони бачать у житті жорстокість і несправедливість, але ніколи не схиляються перед злом й рішуче встають на боротьбу з усіма його проявами.

Комедії Шекспіра вражають багатством та широтою життєвого матеріалу, дивовижною різноманітністю людських характерів. Визначальною особливістю Шекспірової комедії є поєднання в ній фантастичного і реального, серйозного і смішного. Сюжети комедій розгортаються зазвичай у двох планах — романтичному, високому і реальному, побутовому.

2. Особливості комедії “Сон літньої ночі” (розповідь учня)

– Запозичення з різних джерел. З “Порівняльних життєписів” Плутарха взято Тезея та Іпполіту, з “Метаморфоз” Овідія – Пірама та Фісбу, лісові духи підказані фольклором.

– Заплутана любовна історія: Термія і Лізандр кохають одне одного, Єлена кохає Деметрія, але він байдужий до неї, бо серце його полонене Термією. Батько Термії Егей на боці Деметрія і вимагає, щоб донька дала згоду на шлюб з ним.

– Нові мотиви в сюжеті: побутово-гумористичні та фантастичні. У дію втручається Оберон, великий чаклун. За допомогою соку чарівної квітки він може змінювати почуття, викликати любовні пристрасті. Легковажному веселому ельфу Пеку він дає наказ допомогти закоханим юним героям, які дісталися лісу. Пустотливий і безтурботний Пек без кінця помиляється і надзвичайно заплутує всю любовну історію. Зрештою, під впливом лісових чар Деметрій полюбив Єлену, Егей змушений визнати справедливість Лізандра і Термії. Все закінчується весільним святом і виставою п’‎єси про трагічне кохання.

3. Загальна характеристика комедії “Венеціанський купець” за планом (розповідь учня)

– Сюжетні лінії.

– Основний конфлікт.

– Образна система.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Слово вчителя

– Для творчості Шекспіра всіх періодів характерний гуманістичний світогляд: глибокий інтерес до людини, до її почуттів, прагнень і пристрастей. Правда почуттів – ось головний естетичний принцип Шекспіра. Свої твори Шекспір сповнив абсолютно нового, глибокого змісту, хоча на рівні форми нерідко звертався до літературної спадщини своїх попередників.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Читати 1 частину роману “Дон Кіхот” Сервантеса.

2. Підготувати повідомлення про життєвий шлях Сервантеса.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Шекспір та його комедії. Урок позакласного читання – ВІДРОДЖЕННЯ