Шекспір. Ромео і Джульєтта. Проблема життя і смерті. Трактування фіналу

Мета: дослідити особливості художнього втілення проблеми життя і смерті в трагедії “Ромео і Джульєтта” в зв’‎язку зі специфікою ренесансного вирішення теми трагічного кохання, пояснити сутність “Ромео і Джульєтти” як світлої трагедії Шекспіра; з ‘‎ясувати сенс фіналу твору; розвивати вміння аналітичного дослідження трагедії, критичної оцінки художньої моделі світу та персонажів твору; сприяти формуванню гуманістичних цінностей у світогляді учнів.

Обладнання: фрагменти художніх фільмів “Ромео і Джульєтта” (Італія, 1968, режисер Франко Дзеффіреллі); “Ромео і Джульєтта” (США, 1996, режисер Баз Лурман), тексти трагедії.

Любов – над бурі зведений маяк,

Що кораблям шле промені надії,

Це – зірка провідна, яку моряк

Благословляє в навісній стихії.

Вільям Шекспір.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда.

– Визначте за текстом трагедії “Ромео і Джульєтта”, які сюжетні фрагменти відповідають прологу, зав’‎язці, розвиткові дії, перипетії, кульмінації, розв’‎язці та епілогові. В якій композиційній частині твору основні конфлікти набувають абсолютної невирішуваності? Чи залишаються вони такими до кінця п’‎єси? Як це пов’‎язано з авторським задумом трагедії “Ромео і Джульєтта” Вільяма Шекспіра? Оформіть висновки у вигляді узагальнюючої таблиці:

Відповідність розвитку сюжету композиції трагедії “Ромео і Джульєтта” Вільяма Шекспіра

Пролог

Вихід хору зі стислим викладом сюжетної лінії трагедії та визначенням конфліктів, які розвивають цю дію.

Зав’‎язка

Істинна зав’‎язка трагедії “Ромео і Джульєтта” відбувається лише в сцені балу у домі Капулетті, коли зустрічаються Ромео і Джульєтта і між ними спалахує

Кохання.

Розвиток дії

Від почуття, що так несподівано полонило юних Ромео і Джульєтту, розвиток дії охоплює сцени їхнього вечірнього побачення, що закріплює їхнє рішення бути разом; таємного одруження; сутички між Тібальтом і Меркуціо й загибель Меркуціо; втручання в сварку Ромео, і вже від його руки гине Тібальт; за цим відбувається вигнання Ромео до Мантуї, а у Вероні готуються до весілля Джульєтти з Парісом.

Перипетії (драматичні події з несподіваним результатом, які різко змінюють очікуваний хід

Дії)

У трагедії Шекспіра перипетіями можна вважати зустріч і раптове кохання Ромео до Джульєтти, адже він ішов на бал у дім Капулетті, щоб зустріти Розаліну. Зустріч і почуття до Джульєтти – несподіванка, яка різко змінює життя героїв, а відтак і розвиток драматичної дії. Низкою перипетій є останні епізоди п’‎єси – замість щасливого закінчення, яке так ретельно готував брат Лоренцо, через низку непорозумінь сталася трагедія (Бенволіо прибуває до Мантуї зі звісткою про “смерть” Джульєтти раніше від посланця брата Лоренцо; Ромео, думаючи, що Джульєтта мертва, випиває отруту й таке інше).

Кульмінація – момент дії, коли конфлікт досягає найбільшого загострення, а характери персонажів розвиваються найяскравіше

Під тиском батьків, які наполягають на вигідному їм шлюбі Джульєтти Парісом, героїня зважується на не зовсім безпечний план брата Лоренцо. Вже саме рішення Джульєтти випити снодійне і стати “удаваною померлою”, коли про це майже ніхто не знає, наближує розв’‎язку й розкриває силу характеру Джульєтти.

Розв’‎язка

Нею у трагедії стає смерть головних героїв. Конфлікти доведено до останнього етапу. Згідно з жанром трагедії вони залишаються невирішеними. Смерть Ромео і Джульєтти супроводжується ще низкою смертей. На цьому сюжет є власне вичерпаним.

Епілог (або кінцівка)

Фінальний елемент твору, що слідує за розв’‎язкою. У “Ромео і Джульєтті” це сцена примирення двох родин над тілами мертвих закоханих. У вужчому значенні кінцівкою трагедії можна вважати репліку князя Ескала, що ніби підбиває підсумок історії, про яку йшлося в творі:

Не визирає сонце з-поза хмар…

Похмурий мир приніс світанок нам.

Ходім звідсіль. Все треба з ‘‎ясувати.

Ще доведеться вирішити нам,

Кого помилувать, кого скарати…

Сумніших оповідей не знайдете,

Ніж про любов Ромео і Джульєтти.

(Переклад Ірини Стешенко)

– Доведіть, що Ромео і Джульєтта покохали одне одного з першого погляду.

– Що є найбільшою перешкодою їхньому коханню?

– Доведіть, що любов Ромео і Джульєтти, відразу прийнята їхніми батьками, була б найкращим, найгуманнішим вирішенням проблеми з ворожнечею родин Монтеккі і Капулетті.

III. Оголошення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Дослідження розвитку кохання Ромео і Джульєтти та еволюції їх образів

– Якою Ромео побачив Джульєтту? Чи схожі ці описи до сприйняття головним героєм Розаліни? На яку думку це наводить читачів? (Читач усвідомлює, що Ромео покохав по-справжньому. Він вже не думає про обід. Уся його увага й думки прикуті до Джульєтти, хоча він ще не знає, хто обраниця його серця.)

– Що ми вже знаємо про Ромео і Джульєтту до їхньої першої зустрічі? Стисло схарактеризуйте героїв.

– Зачитайте сцену зізнання Ромео Джульєтті. Виділіть ключові слова й дайте їм оцінку.

– Як ви вважаєте, чи має сенс той факт, що Ромео саме в масці Пілігрима, а не у якійсь іншій?

– Яке страшне відкриття зробили для себе наші герої? (Ромео: “Ось воно!”; Джульєтта: “Ворога кохаю я!” Коло замкнулося!)

І висновок:

У цій сцені другий (основний) конфлікт трагедії “Ромео і Джульєтта” постає у всіх деталях і своїй потворності. Головні герої відразу усвідомлюють, що їхнє кохання ніколи не приймуть їхні родини. Й у цьому трагедія!

Перегляньте фрагмент з фільму “Ромео і Джульєтта” Франко Дзеффіреллі (сцена зізнання Ромео Джульєтті та усвідомлення, хто є їхніми коханими).

– Чи вдалося акторам Леонардо Вайтінгу та Олівії Хассі передати напруженість і трагізм моменту відповідно до авторського тексту? Що на вас справило більше враження – прочитаний чи переглянутий фрагмент? Чому?

II висновок:

Ромео і Джульєтта покохали, але не можуть об’‎єднатися для щасливого спільного життя, їхні родини розділяє вікова ворожнеча. Таким чином обидва конфлікти трагедії Шекспіра переплітаються в один страшний вузол. За принципом кільцевої композиції перша дія з’‎єднує основні конфлікти трагедії, продемонструвавши читачеві (глядачеві) їх детальний розвиток і взаємозв’‎язок, їх обумовленість авторським задумом обробки давно відомого сюжету, його новаторським вирішенням у дусі ідей Відродження. Сцена п’‎ята першої дії безпосередньо пов’‎язана з фіналом трагедії (кохання між “ворогами” має призвести до біди). Але ж твір не завершується першою дією! Автор лише визначив точки конфлікту, лише поставив своїх героїв по різні боки бар’‎єру. Попереду ще низка випробувань для перевірки істинності кохання Ромео і Джульєтти, це й низка випробувань для читачів і глядачів. Попереду сюжетно – композиційне вирішення основних конфліктів трагедії у дусі ідеалів доби Відродження.

Аналіз ключових моментів другої і третьої дій трагедії. Дослідження розвитку почуттів і стосунків Ромео і Джульєтти

– Розглянемо на матеріалі другої й третьої дій трагедії Шекспіра, як розвиваються почуття Ромео і Джульєтти, через які випробування вони проходять, які риси героїв розкриваються у цих випробуваннях?

– Доведіть, що події в п’‎єсі розвиваються надзвичайно динамічно, навіть бурхливо. Дослідіть щільність подій у художньому часі твору. (Часова організація дії, яку Шекспір максимально спресовує, пов’‎язана з надзвичайним динамізмом розвитку почуттів Ромео і Джульєтти. Динаміка дії така: розпочавшись недільного ранку, вона завершується похмурим світанком у четвер. Неповних п’‎ять діб, але за цей короткий час герої переходять від відчаю до надії, від ненависті до любові, до усвідомлення неможливості жити одне без одного.)

– Доведіть, що кохання Ромео і Джульєтти ставить їх у конфліктну ситуацію з їхніми родинами. (Трагічний конфлікт між офіційним статусом і природною сутністю людини юні закохані вирішують на користь власної природної сутності і нехтують своїм статусом у суспільстві: для них не є суттєвим те, що між їхніми родинами існує багатовікова ворожнеча. На початку другої дії в саду вустами Джульєтти Шекспір намагається сформулювати надзвичайно важливе для нього поняття сутності природної людини. Автор доходить висновку, що зовнішні чи загальновизнані риси людини не тотожні її внутрішній сутності. Джульєтта не може дібрати належних слів, але виражає свій стан, свою внутрішню сутність переконливо і яскраво:

Джульєтта:

Лише твоє ім’‎я – мій ворог лютий,

А ти – це ти, а зовсім не Монтеккі.

Що є Монтеккі? Таж чи так зовуть

Лице і плечі, ноги, руки, груди

Або якусь частину тіла іншу?

О, вибери собі нове ім’‎я!

Назви хоч як троянду,

Не зміниться в ній аромат солодкий!

Хоч як назви Ромео – він Ромео.

Найвища досконалість все ж при ньому,

Хоч би він був і зовсім безіменний. Контекстуальними протиставленнями постають “найвища досконалість” та “ім’‎я”, тобто природна сутність і офіційний статус людини.)

– Що, по-вашому, є важливішим для кузена Джульєтти Тібальта – офіційний статус чи природна сутність? Як це характеризує героя? Чому він протистоїть закоханим? (Тібальт – це людина, яка намагається робити лише належне, лише те, що відповідало б родинним принципам, не замислюючись над людським змістом вчинку. Його думка про Ромео визначена раз і назавжди тим, що Ромео належить до ворожого роду Монтеккі. Про людські якості Тібальта не сказано жодного слова, і цим ускладнюється оцінка персонажа. Чи може читач його засуджувати? Він весь належить кодексу честі родини, етикетові. Він до кінця захищає родовий звичай і гине у поєдинку з Ромео, захищаючи честь роду Капулетті. Тібальт по – своєму теж трагічний герой, бо спирається на свої цінності, не підозрюючи, що існують інші, значно вищі за його власні, за цінності роду Капулетті – це загальнолюдські цінності, серед яких і право людини вільно кохати і бути коханою. Тібальт єдиний у п’‎єсі, хто так затято обстоює кодекс родової ворожнечі.)

– Дослідіть різницю життєвих позицій у діалозі Тібальта і Ромео.

Тібальт:

Ромео, я ненавиджу тебе,

Для тебе й слова іншого й вітання

Не можу я знайти, окрім “Негідник!”

Ромео:

Проте, Тібальте, в мене є причина

Любить тебе. Вона тобі прощає

Образливі слова. Я не негідник.

Прощай! Як бачу, ти мене не знаєш\

– Спробуйте за цим мікродіалогом визначити, хто з героїв є носієм ренесансного світогляду, а хто – середньовічного. При цьому не забувайте, що Ромео й Тібальт майже ровесники.

– Хто й чому допомагає закоханим? Визначте роль Джульєттиної мамки та брата Лоренцо у динаміці стосунків і почуттів Ромео і Джульєтти. (Няня самовіддано любить Джульєтту, вона її знає найкраще, бажає їй щастя й готова на все заради своєї улюблениці. Вона є своєрідною опорою головної героїні у найтяжчі хвилини, тому що виступає ще й своєрідним утіленням народного гуманізму, життєрадісності й стійкості. Одним із найбільш цікавих і важливих образів у трагедії “Ромео і Джульєтта” є образ ченця Лоренцо. У його ставленні до життя, до людей немає нічого від фанатичної релігійності. Брат Лоренцо по-справжньому людяний і мудрий, мислить як гуманіст. Його думки й світоглядні позиції як людини Відродження втілені у монолозі зі сцени другої першої дії та у стосунках з Ромео і Джульеттою. Він вивчає природу, її закони, і, виходячи з них, судить про стосунки між людьми та про їхні вчинки. Брат Лоренцо стає на захист почуття закоханих і найглибше розуміє всю невиправданість їхньої загибелі.)

– Доведіть, що не тільки почуття Ромео і Джульєтти, а й самі образи закоханих постають у динаміці.

III висновок:

Кохання стає найважливішим і наймудрішим учителем для Ромео і Джульєтти. Завдяки йому вони за неповний тиждень проходять шлях від юності до зрілості, від абсолютної залежності від волі батьків до абсолютної внутрішньої свободи й свободи вибору й учинку. Наївна, молодесенька Джульєтта, яка лише ввійшла в пору свого 14-ліття, яка звикла в усьому спиратися на точку зору свого оточення, передусім батька, покохавши Ромео, перетворилася на зрілу, енергійну жінку, мудру в своєму почутті, активну в боротьбі за щастя, ладну радше вмерти, ніж відмовитися від Ромео. Меланхолійний, непостійний у своїх почуттях Ромео, мрійник і гульвіса, пізнавши справжнє кохання, готовий на все заради кохання і коханої. Переживаючи велич любові до Джульєтти й муки провини за те, що не вберіг її, він, не вагаючись, приймає смерть.

– Порівняйте любов Ромео і Джульєтти з середньовічним лицарським культом кохання до Прекрасної дами. Доведіть, що почуття героїв Шекспіра вже відповідають ідеалам кохання доби Ренесансу.

IV. Рефлексія.

Проблема життя і смерті в трагедії “Ромео і Джульєтта”

– З двох фінальних рядків трагедії ми розпочали розмову про твір Вільяма Шекспіра “Ромео і Джульєтта”. Чому автор акцентує увагу читача (глядача), що сумнішої оповіді, ніж про любов Ромео і Джульєтти, не знайти?

– Серед “вічних питань” в історії людства завжди стоїть проблема життя і смерті. Що, по-вашому, має більшу силу в трагедії Шекспіра “Ромео і Джульєтта” – життя чи смерть? Які смерті й з яких причин ми бачимо в творі?

– Доведіть, спираючись на текст, що оточуючий світ сприймається як світ зла, в якому головує смерть.

– Поясніть, чому герої обирають смерть? Чи тільки трагічний збіг обстави цьому виною? На кому, по – вашому, лежить найбільша провина в загибелі Ромео і Джульєтти?

– Які одвічні проблеми та істини порушено Вільямом Шекспіром у трагедії “Ромео і Джульєтта”?

– Незважаючи на трагічний кінець, твір Шекспіра сприймають як світлу трагедію. Поясніть, в чому ви вбачаєте оптимістичність звучання “Ромео і Джульєтти”. (Попри сумний кінець і загибель юних закоханих, попри те, що Ромео і Джульєтта стали невинними жертвами давньої, майже безпричинної ворожнечі двох багатих веронських родин, навряд чи можна стверджувати, що їхня загибель та й усе життя були марними. “Ромео і Джульєтта” – не лише трагічний урок, а й приклад для наслідування у тій площині, де трагедія звучить як гімн коханню, стає ствердженням його непереможності. Кохання сильніше за смерть, щоправда, воно її не може здолати, але й не скоряється смерті.)

Учитель. На цій високій ноті ми обриваємо нашу сьогоднішню розмову про світлу трагедію “Ромео і Джульєтта” Вільяма Шекспіра, щоб повернутися до неї наступного разу й визначити гуманістичний сенс твору та причини його невмирущості й популярності, впливу на різні види мистецтва й особливо на втілення шекспірівського сюжету в кіно.

V. Домашнє завдання:

Переглянути одну із екранізацій трагедії “Ромео і Джульєтта”, усно підготувати висловлювання про враження від фільму, підібрати сучасні пісні, співзвучні з трагедією “Ромео і Джульєтта”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Шекспір. Ромео і Джульєтта. Проблема життя і смерті. Трактування фіналу