ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ І ДЕСЯТИКЛАСНИЦІ – Хрестоматія 10 клас

У книжці, яку ви тримаєте в руках, зібрано найдовершеніші твори світової літератури в найкращих українських перекладах. Здавалося б, у сучасну добу цифрових технологій, коли будь-який текст можна прочитати з гаджета, “стара добра паперова книжка” відходить на другий план. Проте ця хрестоматія легко й переконливо доведе вам прямо протилежне, оскільки, порівняно з цифровими носіями інформації, вона має низку суттєвих переваг саме як навчальний посібник. Вона дозволить вам дуже швидко знаходити “саме той” навчальний матеріал: конкретні цитати, цільовий довідковий контент тощо, необхідні для аналізу та інтерпретації літературних творів як невіддільної складової літературної освіти. Якщо підручник з літератури спрямований переважно на теоретичну підготовку школяра і через свій обмежений обсяг не може достатньою мірою проілюструвати теоретичні постулати конкретними прикладами з художнього тексту, то хрестоматія якраз на це й розрахована. Наприклад, у цій книжці літературні твори подано або в повному обсязі, або в скороченні, але з обов’язковим переказом ключових фрагментів і сюжетних ліній.

Цю хрестоматію структуровано відповідно до чинної програми із зарубіжної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою викладання (водночас нею можуть скористатися й учні інших типів шкіл). Так, у розділі “Золоті сторінки далеких епох” ви знайдете неперевершені гекзаметри поеми “Одіссея” давньогрецького поета Гомера, різьблені терцини “Божественної комедії” італійця Данте Аліг’єрі, невичерпні за глибиною та парадоксальністю вислови принца Гамлета з однойменної трагедії англійця Вільяма Шекспіра.

На сторінках розділу “Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму (XIX ст.)” вам відкриється казковий і фантасмагоричний світ німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана і космічні ритми неримованої лірики американського поета Волта Вітмена. Твори Стендаля, Гюстава Флобера, Федора Достоєвського та Оскара Вайльда ви знайдете в розділі “Роман ХІХ століття”. Розділ “Перехід до модернізму. Взаємодія символізму та імпресіонізму в ліриці” відкриє для вас шедеври Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо, а наступний розділ, “Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.”, долучить вас до чарівливих образів драми-феєрії “Блакитний Птах” бельгійського символіста Моріса Метерлінка.

У хронологічно найближчому до вас розділі “Сучасна література в юнацькому читанні” ви знайдете твори Пауло Коельйо, Мо Яня, Ніла Геймана.

До хрестоматії вміщено стислі довідки про життєвий і творчий шлях письменників, що допоможе вам краще зрозуміти їхні художні твори, а також особливості епох, у які вони жили.

Після кожного твору запропоновано запитання та завдання, які допоможуть вам осягнути авторський задум і розвивати навички аналізу та інтерпретації художніх текстів.

Тож зичимо вам цікавої та плідної роботи!

Упорядник


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ І ДЕСЯТИКЛАСНИЦІ – Хрестоматія 10 клас