Сегментація: визначення

Що таке сегментація ринку?

Сегментація ринку – один з елементів стратегічного маркетингу, який передбачає цілеспрямоване вивчення ринку заради подальшої диференціації.

Це пошук у загальному споживчому масі своїй цільовій аудиторії шляхом поділу споживачів на певні групи з різними ознаками – мають аналогічні купівельні потреби і характеристики. Та споживча група, яку вважатимуть найбільш відповідної, і буде цільовим сегментом ринку, в сторону якого будуть спрямовані маркетингові стратегії.

Поділ ринку на сегменти здійснюється з метою:

    1) Знайти вільну ринкову нішу з мінімальною конкуренцією або її відсутністю. 2) Зрозуміти, які саме споживачі будуть реагувати на маркетингові дії компанії, щоб більш цілеспрямовано просувати свої продукти. 3) Максимально повно і якісно задовольняти потреби свого сегмента покупців. Виділивши споживачів в окрему групу, можна краще зрозуміти їх попит і робити для них відповідні пропозиції.

Види сегментаційних підходів до ринку

Виділяються три основні варіанти сегментаційного підходів щодо охоплення ринку маркетинговими програмами.

Масовий маркетинг

Недиференційований підхід – коли ринок більш-менш однорідний, або коли підприємство ігнорує сегментаційного відмінності споживачів на ринку, тобто, використовує однакові системи комунікацій, направляючи маркетингові зусилля абсолютно на всіх споживачів. Одне і те ж речення на весь ринок відразу.

Однак стратегії масового маркетингу вимагають найвищих витрат і не у кожного підприємства є кошти на таке масштабне сприяння продажам.

Дотримуватися підходу масового маркетингу можуть дозволити собі ті компанії, які виробляють масовий товар у великих масштабах, орієнтуючись на потреби всіх споживачів.

Товарно-диференційований маркетинг

Даний варіант охоплення ринку передбачає, що суб’єкт господарювання вирішує своїх цілей кілька сегментів. Стратегія передбачає – орієнтування на весь ринок або його значну частину, різноманітність товарів, що випускаються і розробку окремого пропозиції для кожного з них.

Підхід множинної сегментації передбачає збільшення маркетингових витрат, але і збільшення продажів.

Концентрований маркетинг

Коли підприємство свідомо зосереджує зусилля на одному із сегментів ринку, випускаючи свої продукти для обмеженого кола споживачів.

Стратегію роботи в одиничному сегменті вибирають невеликі компанії або коли товар або послуга спочатку орієнтована на незначну частину ринку або коли на ринку спостерігається висока конкуренція.

Основні критерії сегментування ринку

Сегментація відбувається за такими принципами, виходячи з параметрів, за якими покупці відрізняються один від одного.

Географічний принцип сегментування

Передбачає розбивку ринку на різні географічні одиниці.

Демографічний принцип сегментації

Вивчаються такі фактори як: стать, вік покупців, розмір і склад їх сім’ї, рівень доходів, рід занять, освіту, релігійні переконання, раса і національність, міграційні особливості.

Демографічні змінні – найпопулярніші чинники, адже вони легше всіх піддаються вимірам.
Сегментування за психографічним принципом
Поділ покупців виходячи з їх приналежності до суспільного класу, способу життя, характеристик особистості.

Поведінковий принцип сегментування

До уваги приймаються знання покупців про товар, ставлення до нього, регулярність покупок, прихильність марці або бренду, характер використання продукту і реакція на нього, готовність до покупки конкретного продукту.

Це не повний перелік принципів сегментації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сегментація: визначення