Сегментація споживачів

Сегментація споживачів (сегментування споживачів, segmentation of consumers) – це процес подання до вигляді окремих груп всіх існуючих і (або) потенційних споживачів в межах одного конкретного ринку.
Загалом, сегментація – це розведення всіх споживачів на групи відповідно до визначених заздалегідь критеріям відбору споживачів в групи.

Мета сегментації споживачів – це сконцентрувати маркетингові зусилля на групах споживачів, що б більш ефективно взаємодіяти з ринком і споживачами.

Завдання сегментації споживачів:

Визначення пріоритетних груп клієнтів за принципом отримання максимальної віддачі від вкладених маркетингових зусиль;
вибір однієї з стратегій маркетингу: “диференційований маркетинг”, “охоплення ринку”, “концентрація на цільовій групі” – нішевий маркетинг;
виявлення бізнес-преорітети і концентрація на ринкових пріоритетах;
кількісної оцінки ринкових тенденцій і формування споживачів;
надання наочної картини взаємодії компанії з групами споживачів, заснованої на цифрових показниках груп споживачів.
Ключовим при сегментації споживачів є той факт, що всередині кожної з виділених груп споживачі мають максимально схожі потреби, вимоги до товарів і послуг, а також схожі переваги в способах здійснення покупок.

Принципи сегментації споживачів:

Сегментація здійснюється за схожістю у споживачів ознак, важливих для виробника товарів і послуг.
Розуміння важливих ознак і їх угруповання дає можливість краще задовольняти потреби споживачів, створюючи цілеспрямоване пропозицію і концентруючись на індивідуалізованої для цієї групи вигоді.
Панорамна картина сегмента споживачів дає можливість передбачати розвиток потреб, а також вибудовувати довгострокову маркетингову програму.
При проведенні сегментації споживачів дуже важливий вибір критерію, за яким буде здійснюватися поділ споживачів на сегменти. Наприклад, сегментуємо споживачів за такими критеріями, як “стать” і “вік”, чи можливо отримати відповіді на питання про переваги конкурентів до способів здійснення покупки, і більш детально сформулювати пропозиції при презентації продукту цій групі споживачів.

Класичні критерії для сегментації споживачів:

Демографічний критерій сегментації: вік, освіта, дохід;
географічний критерій сегментації: країна, регіон;
психографический критерій сегментації: стиль життя, особисті якості, соціальний стан;
поведінкові категорії: споживчий досвід (наявність або відсутність), принципи і методи використання товару, реакція на новинку потенційних споживачів;
можливі й інші критерії, розумні і допустимі в кожному конкретному випадку.
Подання підсумків сегментації споживачів. Очевидно, що при сегментації використовують процентні, кількісні і порівняльні оцінки. Графічна модель сегментації споживачів являє собою коло, поділений на сектори – сегменти. У кожному секторі вказується відсоток – частка, частина кола, що дає сегменту порівняльну (відсоток частки від загального цілого) і кількісну оцінку (обсяг споживання, потенціал попиту та ін.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сегментація споживачів